Šperos.lt > Lietuvių kalba > Lietuvių kalbos referatai
Lietuvių kalbos referatai

(55 darbai)

AkcentologijaAkcentologijos referatas iš 100 žodžių teksto. Įvadas. Daiktavardžių kirčiavimas. Pirminiai (paprastieji) daiktavardžiai. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Trečioji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Priesaginiai daiktavardžiai. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Daiktavardžių galūnių vediniai. Ketvirtoji kirčiuotė. Sudurtiniai daiktavardžiai. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Tarptautiniai daiktavardžiai. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Būdvardžių kirčiavimas. Pirminiai (paprastieji) būdvardžiai. Trečioji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Priesaginiai būdvardžiai. Antroji kirčiuotė. Skaitvardžių kirčiavimas. Kiekinių skaitvardžių kirčiavimas. Kelintinių įvardžiuotinių skaitvardžių kirčiavimas. Įvardžių kirčiavimas. Pastoviai kirčiuojami įvardžiai. Vienskiemenių įvardžių kirčiavimas. Įvardžiai, kirčiuojami kaip ketvirtosios kirčiuotės būdvardžiai. Savitai kirčiuojamų įvardžių kirčiavimas. Samplaikinių įvardžių kirčiavimas. Veiksmažodžių kirčiavimas. Pagrindinių formų kirčiavimas. Pirminiai veiksmažodžiai. Mišrieji veiksmažodžiai. Antriniai veiksmažodžiai. Asmenuojamųjų veiksmažodžio formų kirčiavimas. Neasmenuojamųjų veiksmažodžio formų kirčiavimas. Prieveiksmių kirčiavimas. Prieveiksmis su formatu –(i)ai. Prieveiksmis su formatu –iau. Prieveiksmis su formatu –ėm(is). Dalelyčių kirčiavimas. Prielinksnių kirčiavimas. Jungtukų kirčiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Akcentologija (2)Įvadas. Daiktavardžių kirčiavimas. Pirminių (paprastųjų) daiktavardžių kirčiavimas. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Trečioji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Priesagų vediniai. Galūnių vediniai. Tarptautinių daiktavardžių kirčiavimas. Būdvardžių kirčiavimas. Pirminių būdvardžių kirčiavimas. Daugiaskiemenių būdvardžių kirčiavimas. Skaitvardžių kirčiavimas. Pirminių (paprastųjų) skaitvardžių kirčiavimas. Įvardžių kirčiavimas. Pirminių (paprastųjų) įvardžių kirčiavimas. Savito kirčiavimo įvardžiai. Veiksmažodžių kirčiavimas. Pirminių veiksmažodžių kirčiavimas. Tvirtapradės šaknies veiksmažodžiai. Netvirtapradės šaknies veiksmažodžiai. Mišriosios šaknies veiksmažodžiai. Antriniai veiksmažodžiai. Priesaginių veiksmažodžių kirčiavimas. Priešdėlinių veiksmažodžių kirčiavimas. Asmenuojamųjų formų kirčiavimas. Tariamoji, liepiamoji nuosaka. Sangrąžiniai veiksmažodžiai. Neasmenuojamųjų veiksmažodžio formų kirčiavimas. Dalyvis. Prieveiksmių kirčiavimas. Dalelyčių kirčiavimas. Prielinksnių kirčiavimas. Jungtukų kirčiavimas. Išnašos. Skaityti daugiau
Akcentologija (4)Įvadas. Kirtis. Bekirčiai žodžiai. Trumpųjų skiemenų kirčiavimas. Priegaidė. Ilgųjų skiemenų kirčiavimas tvirtapradė priegaidė. Tvirtagalė priegaidė. Antrojo nuo galo skiemens taisyklė. Daiktavardžių kirčiavimas. Būdvardžių kirčiavimas dviskiemenių būdvardžių kirčiavimas. Daugiaskiemenių būdvardžių kirčiavimas. Skaitvardžių kirčiavimas. Įvardžių kirčiavimas. Veiksmažodžių kirčiavimas priešdėlinių veiksmažodžių kirčiavimas. Dalyvių kirčiavimas. Prieveiksmių kirčiavimas. Išvados ir apibendrinimai. Skaityti daugiau
Akcentologija (7)Kirtis ir priegaidė. Kirtis .Priegaidė. Kirčiuotės. Linksniuojamųjų žodžių skirstymas kirčiuotėmis. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Trečioji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Daiktavardis. Dviskiemeniai daiktavardžiai. Pirminiai (paprastieji) daiktavardžiai Priesaginių daiktavardžių kirčiavimas. Priešdėlinių daiktavardžių kirčiavimas. Sudurtinių daiktavardžių kirčiavimas. Tarptautinių daiktavardžių kirčiavimas. Būdvardis. Priesaginiai būdvardžiai. Sudurtinių būdvardžių kirčiavimas. Įvardžiuotinių būdvardžių kirčiavimas. Įvardis. Įvardžiai, kirčiuojami kaip trečiosios kirčiuotės būdvardžiai. Įvardžiai, kirčiuojami kaip ketvirtosios kirčiuotės būdvardžiai. Savitai kirčiuojami įvardžiai. 1.Mišrieji veiksmažodžiai. Priesaginių veiksmažodžių kirčiavimas. Priešdėlinių veiksmažodžių kirčiavimas. Asmenuojamųjų veiksmažodžio formų kirčiavimas. Tiesioginė nuosaka. Esamasis laikas. Būtasis kartinis laikas. Būsimasis laikas. Neasmenuojamųjų veiksmažodžio formų. kirčiavimas. Veikiamieji dalyviai. Neveikiamieji dalyviai. Pusdalyviai. Padalyviai. Prieveiksmis. Prielinksnių, jungtukų, dalelyčių kirčiavimas. Skaityti daugiau
Akcentologija (8)Įvadas. Teksto nagrinėjimas. Teksto skirstymas pagal kirčiuotes. Daiktavardis. Pirmoji kirčiuotė. Visi pirmosios kirčiuotės daiktavardžiai. Pirminiai daiktavardžiai. Daiktavardžių priesagų vediniai (ir kiti žodžiai su baigmenimis). Daiktavardžių priešdėlių vediniai. Sudurtiniai daiktavardžiai. Antroji kirčiuotė. Visi antrosios kirčiuotės daiktavardžiai. Pirminiai daiktavardžiai. Daiktavardžių priesagų vediniai (ir kiti žodžiai su baigmenimis). Trečioji kirčiuotė. Visi trečiosios kirčiuotės daiktavardžiai. Daiktavardžių priesagų vediniai (ir kiti žodžiai su baigmenimis). Ketvirtoji kirčiuotė. Visi ketvirtosios kirčiuotės daiktavardžiai. Pirminiai. Būdvardis. Pirmoji kirčiuotė. Visi pirmosios kirčiuotės būdvardžiai. Priesagų vediniai. Antroji kirčiuotė. Visi antrosios kirčiuotės būdvardžiai. Priesagų vediniai. Ketvirtoji kirčiuotė. Visi ketvirtosios kirčiuotės būdvardžiai. Įvardis. Pirmoji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Pastovaus galūninio kirčiavimo įvardžiai. Veiksmažodis. Visi veiksmažodžiai. Priešdėliniai ir sangrąžiniai veiksmažodžiai. Bendratis. Tariamoji nuosaka. Asmenuojamosios veiksmažodžio formos. Modaliniai veiksmažodžiai. Dalyvis. Visi tekste esantys dalyviai. Linksniuojamosios formos veikiamieji dalyviai. Neveikiamieji dalyviai. Padalyvis. Pusdalyvis. Prieveiksmis. Dalelytė. Prielinksnis. Jungtukas. Jaustukas. Išvada. Skaityti daugiau
Ar egzistuoja Kalėdų Senis?Pratarmė. Įvadas. Dėstymas. Kalėdų Senelis. Išvados. Skaityti daugiau
Atlaidai Kryžiuose dabar ir anksčiauLietuvių kalbos referatas. Įvadas. Kryžių bažnyčios istorija. Pirmoji koplyčia. Antroji koplyčia. Kryžiai carinės priespaudos metais. Atlaidai anksčiau. Senolių pasakojimai. Atlaidai dabar. Šventasis vanduo ir jo prasmė. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Bendrinė kalba. Jos padėtis šiuolaikinėje visuomenėjeĮvadas. Bendrinės kalbos terminas. Bendrinė kalba (rašytinė ir sakytinė). Bendrinė šnekamoji kalba. Bendrinės kalbos būklė. Rašyba. Skyryba. Tartis. Išvados. Skaityti daugiau
Dabartinė oratoriaus samprata, oratorinio stiliaus kultūra, išorinis stiliusĮvadas. Oratoriaus asmenybė. Dabartinė oratoriaus samprata. Išorinis stilius. Garsiniai stiliaus veiksniai. Oratorinio stiliaus kultūra. Skaityti daugiau
Daiktavardžių galūnių morfonologinė struktūraĮvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Galūnės ir galūnių klasės. Vienskiemenių galūnių struktūra. Sudedamosios dalys ir struktūriniai modeliai. Įvadinės pastabos. Galūnės centras. Galūnės finalė. Vienanarė finalė. Dvinarė finalė. Struktūriniai modeliai. Trumpos išvados. Daugiaskiemenių galūnių struktūra. Sudedamosios dalys ir struktūriniai modeliai. Įvadinės pastabos. Dviskiemenių galūnių centras. Galūnės medialė. Vienanarė medialė. Galūnės finalė. Vienanarė finalė. Dviskiemenių galūnių struktūriniai modeliai. Trumpos išvados. Neskiemeninių galūnių struktūra. Sudedamosios dalys ir struktūriniai modeliai. Vienanarė priebalsinė dalis. Vienanarė balsinė dalis. Trumpos išvados. Išvados. Skaityti daugiau
Deminutyvų vartojimas lietuvių liaudies dainoseĮvadas. Darbo dainos. Vestuvinių apeigų dainos. Kalendorinių apeigų dainos. Karinės – istorinės dainos. Apibendrinimas. Apklausa. Skaityti daugiau
Ilgasis balsis [e]Įvadas. Nagrinėjimas. Apibrėžimas. Artikuliacija. Akustika. Rašyba. Vartojimas. Fonologinis savarankiškumas. Tarties klaidos. Skaityti daugiau
Iš žodžių kilmėsKodėl keičiasi žodžiai? Kaip atsirado žodis mokinys? Kaip atsirado mūsų kalboje žodis cukrus? Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Iškalbos figūrosProginės kalbos analizė pagal iškalbos figūra. Dalykinės kalbos analizė pagal iškalbos figūras. Priedai (2). Skaityti daugiau
Iškalbos menas (2)Įvadas. Kalbų rūšys. Informavimo kalbos. Informavimo kalbų tipai. Įtikinimo kalbos. Įtikinimo kalbų tipai. Proginės kalbos. Proginių kalbų charakteristika. Rengimasis kalbai. Rengimosi etapai. Tema ir jos pavadinimas. Kalbos intencija ir tikslas. Adresantas ir adresatas. Kalbos situacija. Medžiagos rinkimas. Kalbos įžanga ir pabaiga. Išvados. Apeliacinė kalba. Emocinė kalba. Tostas. Kalbos planas. Skaityti daugiau
Iškalbos menas (3)Įvadas. Darbo tikslas: susipažinti su iškalbos meno privalumais, suteikti žinių rengiantis viešiems kalbėjimams, išmokti tinkamai panaudoti skirtingų žanrų literatūrinę medžiagą rengiant renginius. Iškalbos menas. Dalykinis kalbėjimas. Viešoji kalba. Viešosios kalbos dalyviai. Pagrindinė kalbos dalis. Tiesioginės kalbos ir poezijos panaudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Išvirkščioji pažangos pusėĮžanga. Kompiuteris ir sveikata. Vaikai ir internetas. Mobiliųjų telefonų poveikis. Skaityti daugiau
Jauno žmogaus pasaulis (25)"Jauno žmogaus problemos". Jaunų žmonių nusikalstamumas – nusikaltėliu tampama, o ne gimstama. "Jaunas vienišesnis už seną". Jauno žmogaus idealas. Jauno žmogaus santykiai su tėvais. Paauglių santykiai su bendraamžiais. Jauno žmogaus laisvės siekis. Skaityti daugiau
Jauno žmogaus pasaulis (8)Paauglystė. Jauno žmogaus pasaulis. Jauno žmogaus problemos. Jaunų žmonių nusikalstamumas – nusikaltėliu tampama, o ne gimstama. Jaunas vienišesnis už seną. Jauno žmogaus idealas. Jauno žmogaus santykiai su tėvais. Svaigalai ir jaunas žmogus. Jaunimo "zona". Intymusis jauno žmogaus pasaulis. Draugai ar priešai. Jaunų žmonių depresija ir savižudybė. Paauglių mokymasis. Skaityti daugiau
Jonas JablonskisĮvadas. J. Jablonskio gyvenimas. Pedagoginis darbas. Mintauja. Vilnius. Panevėžys. Brestas. Veližas. Voronežas. Kaunas. Išvados. Skaityti daugiau