Šperos.lt > Lietuvių kalba > Lietuvių kalbos interpretacijos
Lietuvių kalbos interpretacijos

(4 darbai)

A. Škėma "Balta drobulė" (40)Antano Škėmos romano "Balta Drobulė" ištraukos teksto analizė ir interpretacija. Skaityti daugiau
J. Savickis "Mėnesiena"Jurgio Savickio apysakos "Mėnesiena" ištraukos interpretacija. Analizuojamoje ištraukoje kalbama apie vyro jausmus, būseną po pasimatymo su mergina, segmentas prasideda žodžiais: "Jiedu atsiskyrė labai draugiškai". Skaityti daugiau
S. Nėris "Dideliam name" (4)Salomėjos Nėries eilėraščio "Dideliam name" interpretacija. Nagrinėjama strofomis. Skaityti daugiau
V. Mačernis "Šiandien norėčiau išsitiest..."Vytauto Mačernio soneto "Šiandien norėčiau išsitiest..." interpretacija. Skaityti daugiau