Šperos.lt > Lietuvių kalba > Lietuvių kalbos namų darbai
Lietuvių kalbos namų darbai

(46 darbai)

A. Mickevičius "Ponas Tadas" (2)Adomo Mickevičiaus poemos "Ponas Tadas" apžvalga. Skaityti daugiau
A. Škėma "Balta drobulė" (37)Antano Škėmos romano "Balta drobulė" siužeto atpasakojimas. Lentelė: Dalis; Kas pasakoja? Kada, kur vyksta veiksmas? Kas vyksta? 17 dalių. Skaityti daugiau
Akcentologija (3)Daiktavardis. Pirminiai (paprastieji) daiktavardžiai. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Priesagų vediniai. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Galūnių vediniai. Pirmoji kirčiuotė. Trečioji kirčiuotė. Priešdėlių vediniai. Pirmoji kirčiuotė. Sudurtiniai daiktavardžiai. Pirmoji kirčiuotė. Tarptautiniai daiktavardžiai. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Vietovardžiai. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Būdvardis. Dviskiemeniai būdvardžiai. Daugiaskiemeniai būdvardžiai. Skaitvardis. Pirminiai (paprastieji) skaitvardžiai. Trečioji kirčiuotė. Įvardis. Pirminiai (paprastieji) įvardžiai. Ketvirtoji kirčiuotė. Savito kirčiavimo įvardžiai. Samplaikiniai įvardžiai. Galinio dėmens kirtį turintys įvardžiai. Savito galūninio kirčiavimo įvardžiai. Veiksmažodis. Nepriesaginiai veiksmažodžiai. Tvirtapradės šaknies veiksmažodžiai. Tvirtagalės šaknies veiksmažodžiai. Mišrieji veiksmažodžiai. Veiksmažodžiai, kurių bendraties ir būtojo kartinio laiko priesaga ir esamojo laiko šaknis kirčiuota tvirtapradė. Priesagos –ėti vediniai. Veiksmažodžiai, kurių bendraties priesaga kirčiuota tvirtapradė, esamojo ir būtojo kartinio laiko šaknis kirčiuota tvirtagalė arba trumpa. Priesagos –yti vediniai. Priesaginiai veiksmažodžiai. Veiksmažodžiai, turintys kirčiuotą darybos priesagą. Priesagos –ėti vediniai. Neasmenuojamos veiksmažodžio formos. Dalyviai. Veikiamieji dalyviai. Prieveiksmis. Pirminiai (paprastieji) prieveiksmiai. Priesagų vediniai. Prieveiksmiai su formantu –(i)ai. Būdvardiniai prieveiksmiai. Dalyviniai prieveiksmiai. Prieveiksmiai su formantu –iau. Dalelytė. Dalelytėmis tapę pavieniai žodžiai ar jų junginiai. Pavieniai žodžiai. Žodžiai, neturintis formantų (baigmenų). Žodžiai su formantais (baigmenimis). Suaugtiniai žodžiai. Sudėtinės (samplaikinės) dalelytės. Prielinksnis. Pirminiai (paprastieji) prielinksniai. Jungtukas. Pirminiai (paprastieji) jungtukai. Jungtukais tapę (ar juos atitinkantys) kiti žodžiai. Sutrumpėję žodžiai. Skaityti daugiau
Akcentologija (5)Akcentologijos referatas iš 100 žodžių teksto. Daiktavardis. Pirminiai (paprastieji) daiktavardžiai. Antroji kirčiuotė. Trečioji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Priesagų vediniai. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Galūnių vediniai. Pirmoji kirčiuotė. Trečioji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Tikriniai daiktavardžiai. Vardai. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Pavardė. Pirmoji kirčiuotė. Vietovardžiai. Tarptautiniai žodžiai. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Būdvardis. Pirminiai (paprastieji) būdvardžiai. Pirmoji kirčiuotė. Įvardžiuotiniai būdvardžiai. Veiksmažodis. Nepriesaginiai veiksmažodžiai. Tvirtapradės šaknies veiksmažodžiai. Netvirtapradės šaknies veiksmažodžiai. Mišriosios šaknies veiksmažodžiai. Mišrieji veiksmažodžiai. Priesaginiai. Pastovaus kamieno kirčiavimo veiksmažodžiai. Nepastovaus kirčiavimo veiksmažodžiai. Dalyvis. Veikiamosios rūšies dalyviai. Įvardis. Savito kirčiavimo įvardžiai. Skaityti daugiau
BalsisArtikuliacinė balsių klasifikacija. Eilė. Pakilimas. Lūpų veikla. Trukmė ir įtempimas. Akustinė balsių klasifikacija. Tembro aukštis. Spektro sklaida. Bemoliškumas. Trukmė ir įtempimas. Balsių rašyba. Žemutinio pakilimo balsiai. Aukštutinio pakilimo balsiai. Vidutinio pakilimo balsiai. Balsių vartojimas. Priešakinės ir užpakalinės eilės balsiai. Žemutinio, vidutinio, aukštutinio pakilimo balsiai. Ilgieji – įtemptieji ir trumpieji – neįtemptieji balsiai. Balsinių fonemų sistema. Fonemų priešprieša. Diferenciniai požymiai. Balsinių fonemų variantai. Kombinaciniai variantai. Poziciniai variantai. Balsių tarties klaidos. Kirčiuotų trumpųjų – neįtemptųjų balsių ilginimas. Nekirčiuotų ilgųjų – įtemptųjų balsių trumpinimas. Balsių ė, o dvibalsinimas. Skaityti daugiau
Bendraamžių kalbaJūsų bendraamžių kalba. Kalba – didžiausias žmogaus turtas. Paukštį atpažinsite iš plunksnų, žmogų – iš kalbos. Ar puoselėjame savo gimtąją kalbą? Svetimų kalbų įtaka gimtajai kalbai. Skaityti daugiau
Būti apsiskaičiusiam buvo madinga ir naudinga. O dabar? (2)Kalbėjimo temos "Knyga ir mes" užrašai. Potemė: "Būti apsiskaičiusiam buvo madinga ir naudinga, o dabar?" Išsikelti klausimai ir pateikti atsakymai. Skaitymas praeityje (prieš Kristaus gimimą, prieš 500, prieš 100 metų). Skaitymas dabar. Skaitantys žmonės. Kas pakeitė knygas? Kodėl primiršome skaitymą? Skaityti daugiau
Citatos apie kalbąLiudvikas Rėza. Dionizas Poška. Simonas Stanevičius. Simonas Daukantas. Antanas Baranauskas. Maironis. Skaityti daugiau
Frazeologijos žodynų analizėDarbe pateikiama informacija apie senus ir naujai pasirodžiusius frazeologijos žodynus. Pateikiama informacija apie žodynų recenzavimą. Frazeologijos terminas. Lietuvių frazeologija. Jono Paulausko "Lietuvių kalbos frazeologijos žodynas". Miroslavo Čapkausko "Palyginimų žodynas". Jonina Lipskienė knygos "Lietuvių kalbos somatiniais posakiai". Klementinos Vosylytės "Lietuvių kalbos palyginimų žodynas". Jono Paulausko "Frazeologijos žodynas". Joninos Lipskienės "Vaizdingieji lietuvių kalbos posakiai". Elzės Galnaitytės, Juozo Pikčilingio ir Marijos Sivickienės "Mokyklinis rusų-lietuvių kalbų frazeologijos žodynas". Valentinos Stašaitienės ir Jono Paulausko "Rusų-lietuvių kalbų frazeologijos žodynas". Jono Paulausko "Sisteminis lietuvių kalbos frazeologijos žodynas". Skaityti daugiau
Gimtosios vietovės tarminė leksika, įvairovė ir darybos savitumaiĮvadas. Lietuvių kalbos tarmės. Žemaičių tarmė. Centrinė šiaurės žemaičių kretingiškių tarmė. Mano apylinkių žodžių žodynėlis. Žmogaus būdo bruožai. Veiksmažodžiai. Valgiai, maisto produktai. Namų apyvokos daiktai, įrankiai. Rūbai. Augalai. Kiti žodžiai. Apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
I. Welsh "Traukinių žymėjimas"Irvino Velšo (Irvine Welsh) knygos "Traukinių žymėjimas" pristatymas. Apie autorių. Trumpai apie knygą. Laikas. Pagrindiniai veikėjai. Labiausiai patikusi kūrinio vieta. Vertybės. Antivertybės. Probleminiai klausimai. Skaityti daugiau
Interviu su Albertu ŽulkumAlbertas Žulkus. Pasiekimai. Interviu. Skaityti daugiau
Iškalbos paruošiamasis planasParuošiamasis planas. Kalbos planas. Keturių kolonų planas. Įžanga. Dėstymas. Išvados. Pabaiga. Skaityti daugiau
Iškalbos paruošiamasis planas (2)Paruošiamasis planas. Kalbos planas. Keturių kolonų planas. Kodėl turėtume žinoti istoriją. Emocinė kalba. Paruošiamasis planas. Kalbos planas. Keturių kolonų planas. Mamai. Tostas. Už draugystę. Skaityti daugiau
J. Marcinkevičius "Mažvydas" (16)Justino Marcinkevičiaus dramos "Mažvydas" ištraukos interpretacija: scena iš Mažvydo ir Kristupo dialogo. Skaityti daugiau
Jauno žmogaus pasaulis (23)Įvadas. Jauno žmogaus problemos. Jaunų žmonių depresija. Jaunų žmonių nusikalstamumas. Jauno žmogaus laisvės siekis. Jaunas žmogus ir svaigalai. Išvados. Skaityti daugiau
Kalba — didžiausia vertybė. Tačiau ar tai vis dar aktualu jaunam žmogui?Mokslinis straipsnis: Kalba — didžiausia vertybė. Tačiau ar tai vis dar aktualu jaunam žmogui? Įvadas. Problema. Tikslas. Dėstymas. Keiksmažodžiai, žargonas, kitų kalbų žodžiai - dažnas reiškinys jūsų kalboje? Kodėl kalba jaunimo tarpe - nykstanti vertybė? Netaisyklinga kalbos vartosena internete - ar tai jums dažnas atvejis? Ką reiktų daryti, kad lietuvių kalba taptų taisyklingesnė? Skaityti daugiau
Kalbos kultūra (42)Iš administracinės kalbos, tarnybinių dokumentų, šnekamosios kalbos parinkite po 10 sakinių su kalbos klaidomis ir pateikite taisymus. Leksikos klaidos. Žodžių darybos klaidos. Morfologijos klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Sakiniu sudarymo klaidos. Neteiktina žodžių tvarka. Pasirinkite 10 specialybės žodžių (1 kirčiuotės – 2, 2 kirčiuotės – 3, 3 kirčiuotės – 3, 4 kirčiuotės – 2) ir sukirčiuokite vienaskaitos įnagininko, vietininko ir daugiskaitos kilmininko, galininko, įnagininko, vietininko linksnių formas. Pasirinkite 10 vietovardžių – įžymių krašto vietų bei objektų, ar jums aktualių miestų ir kaimų pavadinimų (1 kirčiuotės – 2, 2 kirčiuotės –3, 3 kirčiuotės – 3, 4 kirčiuotės – 2) ir sukirčiuokite vienaskaitos įnagininko, vietininko ir daugiskaitos kilmininko, galininko, įnagininko, vietininko linksnių formas. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra (44)Uždaviniai ir tikslai. Kirčiavimas. Prašymas kolegijos direktorei. Prašymas priimti į darbą. Gyvenimo aprašymas. Motyvacijos laiškas. Kalba specialybės tema. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra (52)Savarankiško darbo užduotis: Iš specialybės kalbos išrinkti 50 žodžių, nurodyti jų kirčiuotę, parašyti pavojingus linksnius ir pabraukti kirčiuotus skiemenis. Parengti 10 min. kalbą specialybės tema, raštu pateikti 1psl. Konspektą. Parengti šių dokumentų pavyzdžius. Prašymą kolegijos direktoriui. Prašymą priimti į darbą. Gyvenimo aprašymą. Motyvacijos laišką. Skaityti daugiau