Šperos.lt > Lietuvių kalba > Lietuvių kalbos pristatymai
Lietuvių kalbos pristatymai

(20 darbai)

AdvokatėPowerPoint pristatymas. Mano svajonių profesija. Tikslai. Advokatas. Kodėl noriu būti advokate. Advokato savybės. Advokato teisės. Advokato pareigos. Pripažinimas advokatu. Darbo aplinka. Darbo priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Algirdas Julius GreimasPowerPoint pristatymas. Algirdas Julius Greimas. Gyvenimas ir darbai. Semiotika. Skaityti daugiau
Antikos ir šių dienų teatrasPowerPoint pristatymas. Teatras. Teatro dramos rūšys. Kaukės. Antikos teatras . Šių dienų teatras. Lietuvos teatro aktoriai. Saulius Balandis. Vytautas Rašimas. Larisa Kalpokaitė. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (6). Skaityti daugiau
Asmenvardžių ir vietovardžių vartosena lietuvių kalbojePowerPoint pristatymas. Tas pats asmenvardis skirtingose kalbose kitoks. Prievardžiai verčiami ir rašomi didžiąja. Tradicija. Galimi variantai. Adaptuota. Jei žodžio galas nekirčiuotas. Jei žodžio galas kirčiuotas. Jei susideda iš kelių žodžių. Moterų vardai ir pavardės. Autentiška. Baigiasi netariamu garsu: balse e ar priebalse. Kai baigiasi kamieno balsiu (išskyrus a) ar dvibalsiu. Kai baigias kaitomo vardo galūnės balsiu. Skaityti daugiau
Bendrosios kirčiavimo taisyklės ir jų taikymasPowerPoint pristatymas. Kirčiavimo pagrindai. Trumpas kirčiuotas skiemuo yra tas, kurio pagrindą sudaro trumpasis balsis. ILGAS kirčiuotas skiemuo yra tas, kurio pagrindą sudaro ilgasis balsis, dvibalsis ar mišrusis dvigarsis. Žodžio galo kirčiavimo taisyklė. Pavyzdžiai. Priešpaskutinis skiemuo. Priešpaskutinio skiemens dėsnis. Priešpaskutinio skiemens dėsnio schema. Kirčiuotės. Visi linksniuojami žodžiai skirstomi į keturias kirčiuotes. Pirmoji kirčiuotė. Vienaskaita. Daugiskaita. Dažniau vartojamų lietuviškų kirčiuotų priesagų vediniai. Dažniau vartojamų lietuviškų nekirčiuotų priesagų vediniai. Dažniau vartojamų tarptautinių žodžių baigmenys. Vietovardžiai. Antroji kirčiuotė. Vienaskaita. Daugiskaita. Dažniau vartojamų lietuviškų priesagų vediniai. Dažniau vartojami žodžiai su tarptautiniais baigmenimis. Vietovardžiai. Trečioji kirčiuotė. Dviskiemenių kaitomų žodžių kirčiavimas. 3ª. 3b. Kai kurių dažniau vartojamų lietuviškų priesagų vediniai. Vietovardžiai. Ketvirtoji kirčiuotė. Vietovardžiai. Terminų kirčiavimas. Vyriškoji giminė vienaskaita. Vyriškoji giminė daugiskaita. Skaityti daugiau
Dvigubi pavadinimaiPowerPoint pristatymas. Specialybės kalbos pranešimas. Tiesioginės reikšmės pavadinimai. Su asmenvardžiais. Bendriniais skiriamosios reikšmės žodžiais. Dvigubi pavadinimai. Dvigubų pavadinimų rašymas. Dvigubų pavadinimų vartojimas. Skaityti daugiau
InterpretacijaPowerPoint pristatymas. Kas tai yra interpretacija? Metodai. Pirmas etapas. Pasirengimas interpretacijai. Antras etapas. Viso teksto apžvalga. Trečias etapas. Ketvirtas etapas: Visumos aptarimas. Penktas etapas: Interpretacijos plano sudarymas. Šeštas etapas: Rišlaus teksto rašymas. Bendrieji reikalavimai. Interpretuojamo kūrinio elementai. Kūrinio, ištraukos pavadinimas. Tema. Raktiniai žodžiai. Kompozicija. Veikėjai. Siužetas, fabula. Problema. Pasakotojo laikysena. Personažų paveikslai. Personažų santykiai. Kūrinio laikas. Kūrinio erdvė. Kontekstas. Kūrinio kalba. Skaityti daugiau
Ką ir kaip mes rašomePowerPoint pristatymas. Rašymas. Santrauka. Rašinys. Referatas. Referato rašymas. Korektūros ženklai. Skaityti daugiau
Ką ir kaip rašomePowerPoint pristatymas. Rašymas. Santrauka. Svarbiausias santraukos bruožas. Rašinys. Referatas. Referato rašymas. Korektūros ženklai. Skaityti daugiau
Kaip aš įsivaizduoju Lukiškių aikštęLukiškių aikštės pertvarkymas. Kaip, mano nuomone, turėtų atrodyti Lukiškių aikštė. Skaityti daugiau
Kalbotyra (10)PowerPoint pristatymas. Lietuvių kalba priešrašytiniu laikotarpiu ir senųjų raštų kalba. Lietuvių kalbos formavimasis. Senieji lietuvių rašybos ypatumai. Lietuviško rašto atsiradimas. Lietuviškų knygų atsiradimas. Lietuvos rašomoji kalba. Tai įdomu! Skaityti daugiau
Kuri kalba turi būti gimtoji lietuvių emigrantų vaikams? (2)Lietuvių kalbos kalėjimo tema. Kuri kalba turi būti gimtoji lietuvių emigrantų vaikams? Argumentuokite. Skaityti daugiau
Lietuvių kalba (9)PowerPoint pristatymas. Lietuvių kalba. Istorija. Abėcėlė. Kirčiavimas. Linksniai. Giminės. Skaičius. Įvardžiuotinės formos. Laipsniavimas. Veiksmažodžio formų gausumas. Žodžio vieta sakinyje. Tarmės. Skaityti daugiau
Lietuvių kalba Lietuvos Respublikoje (LR)PowerPoint pristatymas. Lietuva po I (pirmojo) pasaulinio karo. Susirūpinta suaugusiųjų švietimu. Naujoji kalbininkų karta. Antanas Salys. Petras Jonikas. Juozas Balčikonis. Janis Endzelynas. Jurgis Gerulis. Skaityti daugiau
Lietuvių kalbos žodžių darybos klaidosPowerPoint pristatymas. Žodžių daryba. Žodžių darybos tipai. Darybos tipas. Priesagų vediniai. Priesagų klaidos. Kitos priesagų vartojimo klaidos. Priesagų reikšmės. Priesagos –ėjas, -tojas nevartojamos. Kitos priesagų klaidos. Priesaga – ietis. Skaityti daugiau
Lietuvos RespublikaPowerPoint pristatymas. Lietuvos Respublika. Lietuvos politinė sistema. Administracinis suskirstymas. Lietuvos geografija. Lietuvos ekonomika. Lietuvos demografija. Nedarbo lygis Lietuvoje. Užsienio prekyba. Investicijos į Lietuvą. Įdomūs faktai. Skaityti daugiau
Meninės raiškos priemonėsPowerPoint pristatymas. Meninės raiškos priemonės. Aliteracija. Epitetas. Onomatopėja. Deminutyvai. Sinonimai. Antonimai. Palyginimas. Sinekdocha. Personifikacija. Metonimija. Retorinis kreipinys. Retorinis sušukimas. Litotė. Inversija. Metafora. Hiperbolė. Antonomazija. Barbarizmai. Anafora. Darbas iliustruotas piešinukais (19). Skaityti daugiau
Pagrindinės lietuvių kalbos taisyklėsPowerPoint pristatymas. Įsidėmėk. Daiktavardžių ir būdvardžių rašyba. Veiksmažodžių galūnių rašyba. Prieveiksmis. Fonetika. Reikšminės žodžio dalys. Skyryba. Dialogo skyryba. Skaityti daugiau
Sakytinė kalbaPowerPoint pristatymas. Privatus ir viešasis kalbėjimas. Monologinis ir dialoginis kalbėjimas. Monologinės kalbos. Informacinės viešosios kalbos. Įtikinimo viešosios kalbos. Proginės viešosios kalbos. Kalbos sakymo ir klausymo procesas. Kalbos sakymas. Kalbos klausymasis ir vertinimas. Dialoginė kalba. Pokalbiai, diskusijos, interviu. Dialogo raiškos ypatumai. Skaityti daugiau
Senųjų raštų kalbos ypatumai pagal Joną BretkūnąPowerPoint pristatymas. Jonas Bretkūnas. "Postilė". Bretkūno biblijos vertimas. Skaityti daugiau