Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Lietuvių kalba>Lietuvių kalbos referatai

Lietuvių kalbos referatai (55 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Jono Jablonskio vaidmuo lietuvių literatūrinės kalbos istorijoje

  Tikslas. J. Jablonskio biografija. Veiklos pradžia. Leidiniai. Literatūrinės kalbos taisymas. J. Jablonskio požiūris. Išvados.
  Lietuvių kalba, referatas(10 puslapių)
  2007-01-24
 • Kalbų rūšys

  Kalbų rūšys. Informavimo kalbos. Informavimo kalbų tipai. Informavimo rūšių charakteristika. Įtikinimo kalbos. Proginės kalbos. Kalbų charakteristika. Pabaiga.
  Lietuvių kalba, referatas(6 puslapiai)
  2007-09-21
 • Kas padėjo tremtiniams išlikti gyviems? (2)

  Įvadas. Tremtis yra bausmės forma. Temos dėstymas. Kalėjimai, tremtis. lietuviškas žodis neleido pamiršti tėvynės, A. Miškinis "Sibire". Išvados. Komentaras.
  Lietuvių kalba, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-25
 • Kas padėjo tremtiniams išlikti laisviems?

  Masiniai lietuvių areštai ir tremtys į Sibirą. Tremtinių gyvenimas Sibire. Lietuvių likimas. Tremties literatūra.
  Lietuvių kalba, referatas(4 puslapiai)
  2005-10-12
 • Kietasis priebalsis [š]

  [Š] priebalsio apibrėžimas. Artikuliacija. Akustika. Rašyba. Vartojimas. Fonologinis savarankiškumas. Fonemos variantai. Tarties klaidos.
  Lietuvių kalba, referatas(12 puslapių)
  2008-04-16
 • Klaipėdos krašto asmenvardžiai

  Įvadas. Asmenvardžių tyrimas darybiniu požiūriu. Neišvestiniai asmenvardžiai. Galūnės vediniai. Priesagų vediniai. Sudurtinės pavardės. Asmenvardžių etimologija. Baltiška kilmė. Asmenvardžiai kilę iš baltiškų vardų. Asmenvardžiai kilę iš baltiškų žodžių. Asmenvardžiai kilę iš lietuviškų bendrinės kalbos žodžių. Pravardinės kilmės asmenvradžiai. Svetimos kilmės asmenvardžiai. Vokiškos kilmės asmenvardžiai. Lenkiškos kilmės asmenvardžiai. Slaviškos kilmės asmenvardžiai. Išvados.
  Lietuvių kalba, referatas(9 puslapiai)
  2010-03-28
 • Leksikos klaidos (3)

  Įvadas. Leksika. Anketų paruošimas. Taisyklingos anketų užduotys. Anketos užduočių rezultatai. Dėstytojų ir studentų kalbos taisyklingumo 1 užduoties palyginimo diagrama. Dėstytojų ir studentų kalbos taisyklingumo 2 užduoties palyginimo diagrama. Išvados.
  Lietuvių kalba, referatas(11 puslapių)
  2007-11-26
 • Lietuvių kalbos didaktikos raida iki 1940 metų

  Įvadas. Pagrindinis tikslas – lietuvių kalbos didaktikos raidos iki 1940 metų analizė. Didaktinės minties užuomazgos 1547 – 1940 metais. Kai kurios lietuvių kalbos ir literatūros mokymo problemos Lietuvos Respublikos vidurinėse mokyklose (1918-1940). Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaras. Išvados.
  Lietuvių kalba, referatas(12 puslapių)
  2009-09-23
 • Lietuvių kalbos kilmė

  Įvadas. Indoeuropiečių prokalbė. Baltų prokalbė. Rytų baltai. Lietuvių kalba.
  Lietuvių kalba, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-22
 • Lietuvių kalbos kilmė (2)

  Įvadas. Lietuvių kalbos kilmės teorijos. Indoeuropiečiai. Baltų priešistorinės gyvenamosios vietos. Rytų baltai ir lietuvių kalbos ištakos. Kalbinės ypatybės ir jų raida. Baigiamosios pastabos.
  Lietuvių kalba, referatas(12 puslapių)
  2008-02-14
 • Lietuvių literatūrinė kalba XIX amžiaus I pusės Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvių literatūrinė kalba XIX amžiaus I pusės Lietuvoje. XIX amžiaus lietuvių literatūrinė kalba istoriniame kontekste. Literatūrinės kalbos gryninimas ir norminimas. Tarmių vartosena XIX amžiaus I pusės lietuvių literatūrinėje kalboje. Žymiausi XIX amžiaus I pusės literatūrinės kalbos puoselėtojai. D.Poška. S. Stanevičius. S. Daukantas. Išvados.
  Lietuvių kalba, referatas(14 puslapių)
  2007-01-17
 • Lietuvos kultūros istorija

  Įvadas. XX amžiaus lietuvių literatūros raidos ypatybės. Lietuvių tapybos bruožai XX amžiaus pradžioje. Lietuvos teatro bruožai XX amžiaus pradžioje. Slaptosios Lietuvos draugijos. Legalios Lietuvių draugijos. Išvados.
  Lietuvių kalba, referatas(6 puslapiai)
  2007-11-14
 • Lietuvos Respublikos (LR) darbo birža

  Įvadas. Darbo birža. Darbo biržos uždaviniai ir funkcijos. Situacija darbo rinkoje 2009 m. I ketvirtyje. Didėja teritoriniai nedarbo skirtumai. Bedarbių registravimas. Talentų bankas. Senjorų bankas. Nedarbo draudimo išmoka. Aktyvios darbo rinkos programos ir priemonės. Profesinis mokymas. Darbo klubo programa. Viešieji darbai. Darbo rinkoje papildomai remiamų bedarbių užimtumo rėmimo programa. Jaunimo darbo centras. Verslumo skatinimo programa. Atviras klientų informavimas. Vyresnių nei 55 metai amžiaus bedarbių užimtumo rėmimas. Išvados.
  Lietuvių kalba, referatas(17 puslapių)
  2010-05-28
 • Maironis (12)

  Rašytojo gyvenimo faktai. Rašytojo kūrybos apžvalga. Rašytojo kūryba lietuvių literatūros kontekste.
  Lietuvių kalba, referatas(27 puslapiai)
  2007-10-02
 • Meilės tema tautosakoje

  Įvadas. Jaunuolių romantinės meilės pasireiškimas. Meilės ir jaunimo dainos. Išvados.
  Lietuvių kalba, referatas(6 puslapiai)
  2011-03-31
 • Metų laikai

  Ruduo. Rugsėjis. Spalis. Lapkritis. Vėlinės. Pagrindiniai papročiai. Velykos. Pagrindiniai papročiai. Žiema. Gruodis. Sausis. Vasaris. Pavasaris. Kovas. Balandis. Gegužė. Vasara. Birželis. Liepa. Rugpjūtis. Joninės. Pagrindinai papročiai. Kalėdos. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvių kalba, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-01
 • Mokslinio straipsnio rašymas

  Mokslinis straipsnis. Klasikinė mokslinio straipsnio struktūra. Įvadas. Dėstymas. Rezultatai. Aptarimas. Nuorodos. Priedai. Išvados.
  Lietuvių kalba, referatas(5 puslapiai)
  2005-10-13
 • Monologinės kalbos rengimo būdai

  Monologinių kalbų rūšys. Informacinės viešosios kalbos. Įtikinimo viešosios kalbos. Proginės viešosios kalbos. Kalbos sakymo procesas. Rengimasis kalbai. Kalbos sakymas. Kalbos rašymas. Klausytojų dėmesio valdymas ir reakcijos interpretavimas. Kalbėtojo balsas, intonacija. Neverbaliniai kalbos sakymo veiksniai (laikysena, gestai, mimika). Informacijos
  Lietuvių kalba, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-05
 • Monologinės kalbos rengimo formos

  Įvadas. Rengimasis kalbai. Tema. Kalbos intencija ir tikslas. Adresantas ir adresatas. Medžiagos rinkimas. Išrašai ir iškarpos. Interviu. Monologo komponavimas. Pagrindinės minties samprata. Teiginių dėstymo tvarka. Laiko ir erdvės nuoseklumo principas. Teminis principas. Įžanga ir pabaiga. Monologinio teksto kūrimas. Kalbos taisyklingumas. Kalbos aiškumas. Konkretumas. Glaustumas. Kalbos tinkamumas. Kalbos repetavimas ir sakymas. Kalbų sakymo būdai. Auditorijos baimė. Kalbėtojo balsas. Išvados. Priedas (1).
  Lietuvių kalba, referatas(6 puslapiai)
  2007-01-08
 • Motiejus Valančius kaip ganytojas ir tautinio identiteto žadintojas

  Įvadas. Švietėjiško demokratiškumo raiška Valančiaus veikloje iki 1850 m. Kunigų veiklos lituanizacija. Valančiaus veikla liaudies moralinio religinio švietimo baruose. Valančiaus tautinės – religinės veiklos apmatai po 1863 m. Išvados.
  Lietuvių kalba, referatas(7 puslapiai)
  2007-03-06
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po