Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Lietuvių kalba

Lietuvių kalba (1346 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Akcentologija (2)

  Įvadas. Daiktavardžių kirčiavimas. Pirminių (paprastųjų) daiktavardžių kirčiavimas. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Trečioji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Priesagų vediniai. Galūnių vediniai. Tarptautinių daiktavardžių kirčiavimas. Būdvardžių kirčiavimas. Pirminių būdvardžių kirčiavimas. Daugiaskiemenių būdvardžių kirčiavimas. Skaitvardžių kirčiavimas. Pirminių (paprastųjų) skaitvardžių kirčiavimas. Įvardžių kirčiavimas. Pirminių (paprastųjų) įvardžių kirčiavimas. Savito kirčiavimo įvardžiai. Veiksmažodžių kirčiavimas. Pirminių veiksmažodžių kirčiavimas. Tvirtapradės šaknies veiksmažodžiai. Netvirtapradės šaknies veiksmažodžiai. Mišriosios šaknies veiksmažodžiai. Antriniai veiksmažodžiai. Priesaginių veiksmažodžių kirčiavimas. Priešdėlinių veiksmažodžių kirčiavimas. Asmenuojamųjų formų kirčiavimas. Tariamoji, liepiamoji nuosaka. Sangrąžiniai veiksmažodžiai. Neasmenuojamųjų veiksmažodžio formų kirčiavimas. Dalyvis. Prieveiksmių kirčiavimas. Dalelyčių kirčiavimas. Prielinksnių kirčiavimas. Jungtukų kirčiavimas. Išnašos.
  Lietuvių kalba, referatas(17 puslapių)
  2008-05-06
 • Akcentologija (3)

  Daiktavardis. Pirminiai (paprastieji) daiktavardžiai. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Priesagų vediniai. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Galūnių vediniai. Pirmoji kirčiuotė. Trečioji kirčiuotė. Priešdėlių vediniai. Pirmoji kirčiuotė. Sudurtiniai daiktavardžiai. Pirmoji kirčiuotė. Tarptautiniai daiktavardžiai. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Vietovardžiai. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Būdvardis. Dviskiemeniai būdvardžiai. Daugiaskiemeniai būdvardžiai. Skaitvardis. Pirminiai (paprastieji) skaitvardžiai. Trečioji kirčiuotė. Įvardis. Pirminiai (paprastieji) įvardžiai. Ketvirtoji kirčiuotė. Savito kirčiavimo įvardžiai. Samplaikiniai įvardžiai. Galinio dėmens kirtį turintys įvardžiai. Savito galūninio kirčiavimo įvardžiai. Veiksmažodis. Nepriesaginiai veiksmažodžiai. Tvirtapradės šaknies veiksmažodžiai. Tvirtagalės šaknies veiksmažodžiai. Mišrieji veiksmažodžiai. Veiksmažodžiai, kurių bendraties ir būtojo kartinio laiko priesaga ir esamojo laiko šaknis kirčiuota tvirtapradė. Priesagos –ėti vediniai. Veiksmažodžiai, kurių bendraties priesaga kirčiuota tvirtapradė, esamojo ir būtojo kartinio laiko šaknis kirčiuota tvirtagalė arba trumpa. Priesagos –yti vediniai. Priesaginiai veiksmažodžiai. Veiksmažodžiai, turintys kirčiuotą darybos priesagą. Priesagos –ėti vediniai. Neasmenuojamos veiksmažodžio formos. Dalyviai. Veikiamieji dalyviai. Prieveiksmis. Pirminiai (paprastieji) prieveiksmiai. Priesagų vediniai. Prieveiksmiai su formantu –(i)ai. Būdvardiniai prieveiksmiai. Dalyviniai prieveiksmiai. Prieveiksmiai su formantu –iau. Dalelytė. Dalelytėmis tapę pavieniai žodžiai ar jų junginiai. Pavieniai žodžiai. Žodžiai, neturintis formantų (baigmenų). Žodžiai su formantais (baigmenimis). Suaugtiniai žodžiai. Sudėtinės (samplaikinės) dalelytės. Prielinksnis. Pirminiai (paprastieji) prielinksniai. Jungtukas. Pirminiai (paprastieji) jungtukai. Jungtukais tapę (ar juos atitinkantys) kiti žodžiai. Sutrumpėję žodžiai.
  Lietuvių kalba, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-05-21
 • Akcentologija (4)

  Įvadas. Kirtis. Bekirčiai žodžiai. Trumpųjų skiemenų kirčiavimas. Priegaidė. Ilgųjų skiemenų kirčiavimas tvirtapradė priegaidė. Tvirtagalė priegaidė. Antrojo nuo galo skiemens taisyklė. Daiktavardžių kirčiavimas. Būdvardžių kirčiavimas dviskiemenių būdvardžių kirčiavimas. Daugiaskiemenių būdvardžių kirčiavimas. Skaitvardžių kirčiavimas. Įvardžių kirčiavimas. Veiksmažodžių kirčiavimas priešdėlinių veiksmažodžių kirčiavimas. Dalyvių kirčiavimas. Prieveiksmių kirčiavimas. Išvados ir apibendrinimai.
  Lietuvių kalba, referatas(14 puslapių)
  2008-09-25
 • Akcentologija (5)

  Akcentologijos referatas iš 100 žodžių teksto. Daiktavardis. Pirminiai (paprastieji) daiktavardžiai. Antroji kirčiuotė. Trečioji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Priesagų vediniai. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Galūnių vediniai. Pirmoji kirčiuotė. Trečioji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Tikriniai daiktavardžiai. Vardai. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Pavardė. Pirmoji kirčiuotė. Vietovardžiai. Tarptautiniai žodžiai. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Būdvardis. Pirminiai (paprastieji) būdvardžiai. Pirmoji kirčiuotė. Įvardžiuotiniai būdvardžiai. Veiksmažodis. Nepriesaginiai veiksmažodžiai. Tvirtapradės šaknies veiksmažodžiai. Netvirtapradės šaknies veiksmažodžiai. Mišriosios šaknies veiksmažodžiai. Mišrieji veiksmažodžiai. Priesaginiai. Pastovaus kamieno kirčiavimo veiksmažodžiai. Nepastovaus kirčiavimo veiksmažodžiai. Dalyvis. Veikiamosios rūšies dalyviai. Įvardis. Savito kirčiavimo įvardžiai.
  Lietuvių kalba, namų darbas(10 puslapių)
  2008-11-27
 • Akcentologija (7)

  Kirtis ir priegaidė. Kirtis .Priegaidė. Kirčiuotės. Linksniuojamųjų žodžių skirstymas kirčiuotėmis. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Trečioji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Daiktavardis. Dviskiemeniai daiktavardžiai. Pirminiai (paprastieji) daiktavardžiai Priesaginių daiktavardžių kirčiavimas. Priešdėlinių daiktavardžių kirčiavimas. Sudurtinių daiktavardžių kirčiavimas. Tarptautinių daiktavardžių kirčiavimas. Būdvardis. Priesaginiai būdvardžiai. Sudurtinių būdvardžių kirčiavimas. Įvardžiuotinių būdvardžių kirčiavimas. Įvardis. Įvardžiai, kirčiuojami kaip trečiosios kirčiuotės būdvardžiai. Įvardžiai, kirčiuojami kaip ketvirtosios kirčiuotės būdvardžiai. Savitai kirčiuojami įvardžiai. 1.Mišrieji veiksmažodžiai. Priesaginių veiksmažodžių kirčiavimas. Priešdėlinių veiksmažodžių kirčiavimas. Asmenuojamųjų veiksmažodžio formų kirčiavimas. Tiesioginė nuosaka. Esamasis laikas. Būtasis kartinis laikas. Būsimasis laikas. Neasmenuojamųjų veiksmažodžio formų. kirčiavimas. Veikiamieji dalyviai. Neveikiamieji dalyviai. Pusdalyviai. Padalyviai. Prieveiksmis. Prielinksnių, jungtukų, dalelyčių kirčiavimas.
  Lietuvių kalba, referatas(14 puslapių)
  2009-06-02
 • Akcentologija (8)

  Įvadas. Teksto nagrinėjimas. Teksto skirstymas pagal kirčiuotes. Daiktavardis. Pirmoji kirčiuotė. Visi pirmosios kirčiuotės daiktavardžiai. Pirminiai daiktavardžiai. Daiktavardžių priesagų vediniai (ir kiti žodžiai su baigmenimis). Daiktavardžių priešdėlių vediniai. Sudurtiniai daiktavardžiai. Antroji kirčiuotė. Visi antrosios kirčiuotės daiktavardžiai. Pirminiai daiktavardžiai. Daiktavardžių priesagų vediniai (ir kiti žodžiai su baigmenimis). Trečioji kirčiuotė. Visi trečiosios kirčiuotės daiktavardžiai. Daiktavardžių priesagų vediniai (ir kiti žodžiai su baigmenimis). Ketvirtoji kirčiuotė. Visi ketvirtosios kirčiuotės daiktavardžiai. Pirminiai. Būdvardis. Pirmoji kirčiuotė. Visi pirmosios kirčiuotės būdvardžiai. Priesagų vediniai. Antroji kirčiuotė. Visi antrosios kirčiuotės būdvardžiai. Priesagų vediniai. Ketvirtoji kirčiuotė. Visi ketvirtosios kirčiuotės būdvardžiai. Įvardis. Pirmoji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Pastovaus galūninio kirčiavimo įvardžiai. Veiksmažodis. Visi veiksmažodžiai. Priešdėliniai ir sangrąžiniai veiksmažodžiai. Bendratis. Tariamoji nuosaka. Asmenuojamosios veiksmažodžio formos. Modaliniai veiksmažodžiai. Dalyvis. Visi tekste esantys dalyviai. Linksniuojamosios formos veikiamieji dalyviai. Neveikiamieji dalyviai. Padalyvis. Pusdalyvis. Prieveiksmis. Dalelytė. Prielinksnis. Jungtukas. Jaustukas. Išvada.
  Lietuvių kalba, referatas(16 puslapių)
  2010-10-07
 • Akys man – tiesos tvirčiausias laidas

  Lietuvių kalbos esė. Ką apie žmogų gali pasakyti jo akys?
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2007-11-20
 • Algirdas Julius Greimas

  PowerPoint pristatymas. Algirdas Julius Greimas. Gyvenimas ir darbai. Semiotika.
  Lietuvių kalba, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-06-12
 • Amžiais už laisvę dės galvą lietuvis

  Lietuvių kalbos rašinys "Amžiais už laisvę dės galvą lietuvis... " apie partizanines kovas ir santykį su istorija. Kario istorija.
  Lietuvių kalba, rašinys(4 puslapiai)
  2006-11-13
 • Amžinas noras — aukštyn!

  Lietuvių kalbos rašinys apie gyvenimo siekius. Amžinas noras kilti aukštyn.
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2009-03-17
 • Anglų kalba visuomenėje

  Lietuvių kalbos rašinys. Svarbiausia pasaulinės materialinės ir intelektinės rinkos tarpininkė vis dažniau laikoma anglų kalba. Ką apie tai manote?
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2007-06-04
 • Antanas Salys

  Antanas Salys - kalbininkas, jo indėlis Lietuvai. Nuveikti darbai dialektologijoje, fonetikoje, leksikologijoje.
  Lietuvių kalba, rašinys(4 puslapiai)
  2007-03-16
 • Antano Smetonos prezidentinės kalbos retorinė analizė

  Antano Smetonos kalbos, pasakytos 1930 m. vasario 25 d. laidojant Joną Jablonskį, retorinė analizė. Įvadas. Kalbos analizė. Išvados.
  Lietuvių kalba, analizė(10 puslapių)
  2006-01-03
 • Antikos ir šių dienų teatras

  PowerPoint pristatymas. Teatras. Teatro dramos rūšys. Kaukės. Antikos teatras . Šių dienų teatras. Lietuvos teatro aktoriai. Saulius Balandis. Vytautas Rašimas. Larisa Kalpokaitė. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (6).
  Lietuvių kalba, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-01-13
 • Aplinka kaip vertybių ugdymo dalis

  Samprotaujamojo tipo rašinys. Aplinka kaip vertybių ugdymo dalis.
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2009-06-16
 • Apsilankymas muzikanto namuose

  Lietuvių kalbos rašinys. Prisiminimas. Apsilankymas muzikanto namuose. Muzikanto namai. Kambarys.
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2009-07-07
 • Apskaitos terminų žodynėlis

  Specialybės žodynėlis. Tarptautiniai žodžiai. Auditas. Balansas. Debetas. Patentas. Obligacija. Kreditas. Bankas. Depozitas. Inkasuoti. Organizacija. Deklaracija. Revizija. Licencija. Kasa. Čekis. Fondas. Kvalifikacija. Standartas. Amortizacija. Akcija. Emisija. Banknotas. Cirkuliacija. Kalkuliacija. Hierarchija. Lietuviški terminai. Apskaita. Atskaitomybė. Raštinė. Įstatymas. Dokumentas. Prekyba. Atsakomybė. Sutartis. Įsakas. Pinigas. Taisytini pavyzdžiai. Sponsorius. Ofisas. Dileris. Falsifikacija. Imidžas.
  Lietuvių kalba, špera(6 puslapiai)
  2008-09-17
 • Ar anoniminė kultūra yra grėsmė tradicinei kultūrai?

  Lietuvių kalbos kalbėjimo tema. Informacinėje visuomenėje, pasak prof. Sauliaus Kanišausko, klesti anoniminė kultūra, nes tie, kurie sėdi "šiapus" kompiuterio ekrano stiklo, regi pasaulį tik "anapus stiklo" – nuasmenintą, negyvą, anoniminį. Ar anoniminė kultūra yra grėsmė tradicinei kultūrai? Pagrįskite savo mintis konkrečiais pavyzdžiais.
  Lietuvių kalba, rašinys(2 puslapiai)
  2012-06-25
 • Ar daug žmogui reikia?

  Lietuvių kalbos rašinys. Laimė. Dovanas. Lietuvių poetas: A. Baltakis.
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2009-12-16
 • Ar didelė meno įtaka jauno žmogaus pasaulėjautos formavimuisi?

  Lietuvių kalbos kalbėjimo tema "Žmogus ir menas". Meno įtaka ir reikšmė. "Didžiojo" meno įtaka jaunuoliui. Menas ne tik muziejuose. Muzikos svarba.
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2008-05-08
Puslapyje rodyti po