Šperos.lt > Lietuvių kalba
Lietuvių kalba

(1345 darbai)

Seimo pirmininko Artūro Paulausko kalbos analizėSeimo pirmininko (teisininko) Artūro Paulausko kalba visuotiniame Teisėjų asociacijos narių susirinkime 2003 10 03. Kalbos analizė. Skaityti daugiau
Semantizmo vartosena dabartinėje lietuvių kalbojeSemantizmo "rastis" vartosena dabartinėje lietuvių kalboje. Įvadas. Semantizmo teorija. Vartotinos ir nevartotinos "rastis" reikšmės. Veiksmažodžio "rastis" vartosena dabartinės lietuvių kalbos tekstyne. Išvados. Santrauka. Šaltiniai ir literatūra. Priedai (8 lentelės, 9 paveikslėliai). Išnašos. Skaityti daugiau
Seniausia albumo nuotraukaDienoraščio tipo rašinys apie seną močiutės nuotrauką. Skaityti daugiau
Senųjų raštų kalbos ypatumai pagal Joną BretkūnąPowerPoint pristatymas. Jonas Bretkūnas. "Postilė". Bretkūno biblijos vertimas. Skaityti daugiau
Siek idealo, tik doro ir aukštoLietuvių kalbos rašinys skirtas Vinco Kudirkos 150-osioms gimimo metinėms. Respublikinis mokinių kūrybos konkursas "Siek idealo, tik doro ir aukšto". Skaityti daugiau
Silpnojo ir stipriojo santykis šiandieniniame pasaulyjeLietuvių kalbos rašinys. Kodėl stiprūs, savimi pasitikintys žmonės žemina už save mažesnius ar morališkai bei fiziškai silpnesnius? Gal jiems tai malonu? O gal jie tik nori pasirodyti prieš draugus? Skaityti daugiau
Sintaksė (6)Sakinio samprata. Sakinio apibrėžimo problemos. Sakinio požymiai. Predikatumo, modalumo, asmens ir laiko sąvokos. Intonacija. Aktualioji sakinio skaida. Sakinių klasifikacija pagal sandarą. Asmeniniai sakiniai. Beasmeniai sakiniai. Vadinamieji nepilnieji, eliptiniai ir benariai sakiniai, jų reiškimo problemos. Komunikaciniai sakinių tipai. Sakinio dalys. Sakinio dalies požymiai. Sakinio dalių skirstymas ir nustatymo būdai. Veiksnys. Vientisinis tarinys. Jo atmainos ir raiška. Suvestinis tarinys. Jo dalių tipai ir reiškimas. Papildinys. Skirstymas ir raiška. Pažyminys. Atributinis ir predikatinis pažyminys. Priedėlis. Laiko aplinkybė. Porūšiai ir raiška. Vietos aplinkybė. Porūšiai ir raiška. Būdo aplinkybės aiškinimo problemos. Raiška. Priežasties, sąlygos ir nuolaidos aplinkybės, tikslo aplinkybės. Raiška. Vienarūšės sakinio dalys. Jų požymiai, jungimas, intonacija. Aiškinamosios, tikslinamosios, apibendrinamosios ir išskirtį reiškiančios sakinio dalys (skyryba). Išplėstinės sakinio dalys (pažyminys ir aplinkybės) (skyryba). Kreipinys. Atmainos ir raiška. Įterpiniai ir įspraudai. Sudėtiniai sakiniai. Sudėtinis sujungiamasis ir bejungtukis sakinys. Sudėtiniai prijungiamieji sakiniai. Jų tipai. Šalutinių dėmenų požymiai, rūšys ir laipsniai. Sudėtiniai mišrieji sakiniai. Jų tipai, dėmenų grupavimas. Lietuvių kalbos sintaksės tyrinėjimų apžvalga. Žodžių ryšių tipai. Žodžių ryšių reiškimo būdai. Žodžių derinimas ir šliejimas. Žodžių ryšių reiškimo būdai. Žodžių valdymas ir koreliavimas. Žodžių junginio sąvoka (apibrėžimas požymiai). Probleminiai žodžių junginių atvejai. Žodžių junginių klasifikacija pagal ryšio tipus: prijungiamieji ir dvipusės sąsajos junginiai, sujungiamųjų junginių problema. Vientisiniai ir sudėtiniai žodžių junginiai. Laisvieji ir nelaisvieji žodžių junginiai. Veiksmažodiniai žodžių junginiai. Daiktavardiniai junginiai. Būdvardiniai, skaitvardiniai, prieveiksminiai ir įvardiniai junginiai. Semantinė žodžių junginių klasifikacija. Skaityti daugiau
Skaitantis žmogus — nykstanti rūšisLietuvių kalbos kalbėjimo tema: Skaitantis žmogus - nykstanti rūšis. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos įskaitos tema. Skaityti daugiau
Skaitydami gerą kūrinį, labiau suprantame, kas tai per daiktas gyvenimas negu stebėdami patį gyvenimąLietuvių kalbos rašinys. Lietuvių kalbos (gimtosios) įskaitos potemė. Rašytojas Juozas Grušas teigia: "Skaitydami gerą kūrinį, labiau suprantame, kas tai per daiktas gyvenimas negu stebėdami patį gyvenimą". Atskleiskite šią mintį, remdamiesi asmenine gyvenimo patirtimi. Skaityti daugiau
Skaitydami gerą kūrinį, labiau suprantame, kas tai per daiktas gyvenimas negu stebėdami patį gyvenimą (2)Lietuvių kalbos rašinys. Lietuvių kalbos (gimtosios) įskaitos potemė. Rašytojas Juozas Grušas teigia: "Skaitydami gerą kūrinį, labiau suprantame, kas tai per daiktas gyvenimas negu stebėdami patį gyvenimą". Atskleiskite šią mintį. Remtasi kūriniais Vinco Mykolaičio-Putino "Altorių šešėly", Jurgos Ivanauskaitės romanu "Miegančių drugelių tvirtovė", Juozo Grušo kūriniu "Meilė, džiazas ir velnias". Skaityti daugiau
Skaitymas XXI-ame amžiujeLietuvių kalbos rašinys. Skaitymas. Skaitymo svarba. Skaitymo technika. Skaityti daugiau
Skaitytojų komentarų kalbos taisyklingumas ir bendravimo etika interneteLietuvių kalbos rašinys. Kalba internetiniuose komentaruose darosi vis netaisyklingesnė Interneto vartotojai nesilaiko paprastos bendravimo etikos. Skaitytojų komentarų kalbos taisyklingumas ir etika internete yra žemo lygio. Skaityti daugiau
Skelbti žmonių meilę - tai ją vykdytiLietuvių kalbos rašinys. Skelbti žmonių meilę - tai ją vykdyti. Remtasi Juozo Grušo kūriniu "Meilė, džiazas ir velnias" ir Bulgakovo romanu "Meistras ir Margarita". 259 žodžiai. Skaityti daugiau
Skurdo Lietuvoje situacijų mažinimo prevencijosĮvadas. Asmenybės ugdymas mokykloje. Jaunimo nedarbas: problema ir sprendimas. Nuteka protai, išplaukia lėšos... Ar statysime užtvanką? Vietoj pabaigos... Skaityti daugiau
Smulkioji lietuvių tautosakaĮvadas. Smulkioji tautosaka. Išvados. Skaityti daugiau
Smurtas ir prievarta mūsų dienomisLietuvių kalbos rašinys apie smurtą ir prievartą šiomis dienomis. Skaityti daugiau
Smurtas prieš vaikusRašinys apie smurto prieš vaikus problemas. Smurtas prieš vaikus. Ką apie tai manote? Skaityti daugiau
Smurtas visuomenėje (2)Lietuvių kalbos rašinys. Samprotaujamo tipo. Kaip veiksmingai kovoti su visuomeniniu blogiu? Kaip veiksmingai kovoti su smurtu? Televizija. Smurtas mokykloje. Tačiau kaip sumažinti smurto protrūkį visuomenėje? Skaityti daugiau
Smurtas žiniasklaidojeLietuviu kalbos kalbėjimo įskaitai paruoštas darbas. Smurtas žiniasklaidoje, kodėl jo čia tiek daug, smurto vaizdai ir smurto poveikis žmonėms. Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininko nuomonė. Kelių redaktorių nuomonės. Problemos sprendimo būdai. Skaityti daugiau
Smurtas žiniasklaidoje (3)Lietuviu kalbos kalbėjimo įskaitai paruoštas darbas. Didelis smurto žiniasklaidoje paplitimas skatina globalią agresyvią subkultūrą. Žiniasklaida rodydama smurto vaizdus daro neigiama įtaką vaikams bei jaunimui. Skaityti daugiau
......