Šperos.lt > Lietuvių kalba
Lietuvių kalba

(1345 darbai)

E. de Amičis "Širdis". Išgirskim širdies balsąRašinys apie Edmondo de Amičio apysaką "Širdis". Apysakoje didelis dėmesys XIX amžiaus Italijos gyventojams. O kas dedasi dabar? Kiekvienas žmogus turi stengtis dalyti savo meilę ir šilumą. Iš apysakos galima pasimokyti pagarbos. Skaityti daugiau
EgzaminaiDiskusinis rašinys "Belaukiant egzaminų". Egzaminai. Egzaminų baimė. Skaityti daugiau
Ekologija (18)Lietuvių kalbos rašinys. Ekologija. Žmogus ir gamta. Skaityti daugiau
Ekologija ir mesLietuvių kalbos rašinys. Ekologija ir mes. Ekologija ir mada. Ekologijos sąvoka. Skaityti daugiau
Ekstremaliausias įvykis mano gyvenimeLietuvių kalbos rašinys: Ekstremaliausias įvykis mano gyvenime. Ar mano gyvenime buvo įvykis kurį galėčiau pavadinti ekstremaliausiu mano gyvenime? Joninių išvakarės. Paparčio žiedo paieškos. Skaityti daugiau
Elgesio kultūra interneteSamprotaujamojo tipo rašinys lietuvių kalba. Nori būti "kietas"? Būk kultūringas! Skaityti daugiau
Elgesio kultūra internete (2)Lietuvių kalbos rašinys. Straipsnis apie elgesio kultūrą internete. Elgesio kultūra internete. Ar visi žmonės internetą naudoja tik geriems darbams? Skaityti daugiau
Emigracija - Tėvynės išdavimasLietuvių kalbos samprotaujamasis rašinys. Ar galima teigti, kad emigracija – tai Tėvynės išdavimas, jei dauguma Tėvynės užsienyje nepamiršta? Skaityti daugiau
Emigracija - Tėvynės išdavimas (2)Lietuvių kalbos samprotaujamasis rašinys. Ar galima vadinti žmogų tėvynės išdaviku, jeigu jis gimtinę palieka ieškodamas geresnio gyvenimo? Skaityti daugiau
Emigracija - Tėvynės išdavimas (3)Lietuvių kalbos samprotaujamasis rašinys. Ar galima teigti, kad emigracija – tai Tėvynės išdavimas? Skaityti daugiau
Emigracija — mūsų tautos nelaimėLietuvių kalbos rašinys. Emigracija — mūsų tautos nelaimė. Emigracija. Emigracija jaunų žmonių tarpe. Emigracija yra labai sunkiai išvengiamas procesas. Skaityti daugiau
Emigracija (2)Lietuvių kalbos rašinys "Čia mums gyventi gera!". Skaityti daugiau
Emigracija. Ar tai gėris?Lietuvių kalbos rašinys. Emigracijos problemos. Protų nutekėjimas. Skaityti daugiau
Emigruoti ar likti Lietuvoje?Samprotaujamasis rašinys emigracijos tema. Skaityti daugiau
Esu pats savo laimės kalvisLietuvių kalbos rašinys apie laimę. Skaityti daugiau
Europos žmogaus vertybėsLietuvių kalbos rašinys apie europiečių vertybes. Skaityti daugiau
EurovizijaRašinys apie 2006 metų Lietuvos Eurovizijos atranką "Dar viena galimybė sužibėti...". Skaityti daugiau
Filmo recenzija: "Modigliani"Filmo apie dailininką Modiljani recenzija lietuvių kalba. Mick Davis filmas apie Amadeo Modigliani (Amadėjas Modiljanis). Skaityti daugiau
FonetikaFonetika. Artikuliacinė fonetika. Akustinė fonetika. Fonologija. Ortoepija. Fonetikos mokslo dalių ryšys. Artikuliacinė balsių klasifikacija. Eilė. Pakilimas. Lūpų veikla. Trukmė ir įtempimas. Akustinė balsių klasifikacija. Tembro aukštis. Spektro sklaida. Bemoliškumas. Trukmė ir įtempimas. Balsių rašyba. Aukštutinio pakilimo balsiai. Žemutinio pakilimo balsiai. Vidutinio pakilimo balsiai. Balsių vartojimas. Priešakinės ir užpakalinės eilės balsiai. Žemutinio, vidutinio, aukštumo pakilimo balsiai. Fonemų priešprieša. Diferenciniai požymiai. Balsinių fonemų variantai. Kombinaciniai variantai. Poziciniai Balsių tarties klaidos. Kirčiuotų trumpųjų – neįtemptųjų balsių ilginimas. Nekirčiuotų ilgųjų – įtemptųjų balsių trumpinimas. Vid. pakilimo balsių dvibalsinimas. Artikuliacinė priebalsių klasifikacija. Oro skverbimosi būdas. Sprogstamieji priebalsiai Pučiamieji priebalsiai Artikuliacijos vieta. Balso stygų veikla. Palatališkumas (minkštumas). Priebalsių. Duslieji ir skardieji priebalsiai. Dviejų vienodų priebalsių sandūra. Priebalsių vartojimas. Žodžio viduje Žodžio gale. Priebalsinių fonemų sistema. Fonemų priešprieša. Diferenciniai požymiai. Priebalsinių fonemų variantai. Kombinaciniai variantai, kuriuos lemia: Lūpinimas. Minkštumo laipsnis. Priebalsių tarties klaidos. Kombinaciniai variantai, kuriuos lemia: Lūpinimas. Minkštumo laipsnis. Dvigarsių sandara Grynieji balsiniai. Mišrieji dvigarsiai Dėmenų sąlydis. Dvigarsių rašyba. Priebalsiniai dvigarsiai(afrikatos). Mišrieji dvigarsiai. Dvigarsių vartojimas. Dvibalsiai. Mišrieji dvigarsiai. Dvigarsių fonologinis savarankiškumas. Priebalsiniai dvigarsiai(afrikatos). Sutaptiniai dvibalsiai. Sudėtiniai dvigarsiai. Mišrieji dvigarsiai. Dvigarsių variantai. Dvibalsiai ir mišrieji dvigarsiai. Žodžio pradžios ir galo dėsniai. Garsų pridėjimas žodžio pradžioje. Duslieji priebalsiai žodžio gale. Kietieji priebalsiai žodžio gale. Dviejų tokių pat garsų sandūra.tapatūs priebalsiai. Du gretimi balsiai. Dviejų, kad ir nevienodų balsių sandūra vadinama sambalsiu, arba hiatu. Skiemuo. Skiemens pagrindas. Atvirieji skiemenys. Kalbos padargų raumenų įtampos teorija. Žodžių kėlimas raštu. Fonetiniai požymiai. Žymėjimas. Fonologinis vaidmuo. Proklitikai ir enklitikai. Tarties klaidos. Priegaidė. Skaityti daugiau
Fonetika ir fonologijaFonetikos ir fonologijos konspektas. Fonetika. Fonetikos objektas. Fonemos ir garso santykis. Fonetikos aspektai. Rašto sistemos. Transkripcija. Garsų požymiai. Savi ir svetimi garsai. Garsų tyrimo metodai. Du eksperimentinės fonetikos aspektai. Ortoepija. Kalbos padargai. Garsų klasifikacija. Vokalizmas. Garsų jungimo požymiai. Atsakymai į svarbiausius klausimus. Fonetikos objektas. Fonologinis, akustinis, artikuliacinis fonetikos aspektai. Ortoepija. Tartis ir fonetika. Tarties normų pažeidimo priežastys. Tarties klaidų tipai. Kalbos garsai, fonemos, prozodiniai elementai, garso ir raidės santykis. Kalbos padargai ir jų veiksmai. Garso tarimo fazės, jų ypatybės rišlioje kalboje. Liežuvio šaknies atitraukimas prie ryklės sienelės), garsų priešakėjimas, aspiracija (prikvėpimas). Balso stygų darbas. Priebalsių skardumas – duslumas. Šių ypatybių fonologinis vaidmuo. Garsų artikuliacija, jos tyrimo metodai. Svarbiausios akustinės garsų ypatybės, jų tyrimo metodai. Labializacija, palatalizacija, priešakėjimas, nazalizacija, jų artikuliacinė bazė ir akustinė prigimtis bei poveikis garsams. Garsų klasifikacija, jos principai ir tipai. Pagrindinės garsų klasės – balsiai ir priebalsiai. Jų funkcijos, artikuliacinės bei akustinės savybės. Balsinių fonemų inventorius ir svarbesni jų variantai. Sintagminės ir akustinės balsių savybės. Labializacijos poveikis balsių tembrui. Dvigarsiai ir dvibalsiai, jų sąvoka, inventorius ir fonologinė interpretacija. Priebalsiai, jų inventorius ir sintagminės klasės. Skiemuo, jo sąvoka, ribos ir tipai. Fonologinis ir fonetinis skiemuo. Kirtis ir priegaidės. Jų fonologinė reikšmė. Artikuliacinės ir akustinės savybės. Intonacija, jos vaidmuo ir tipai. Frazės kirtis (loginis). Svarbesnės intonacijos klaidos. Artikuliacinė balsių klasifikacija. Ilgieji ir trumpieji balsiai, jų fonologinis vaidmuo, skiriamieji požymiai ir būdingos tarties klaidos. Nemotyvuotas ir motyvuotas balsių ilgumas. Motyvuoto balsių ilginimo taisyklės ir išimtys. Balsių tarties klaidos ir jų priežastys. Dvigarsių, dvibalsių klasifikacija bei svarbesnės artikulicinės ir akustinės savybės. Būdingesnės dvigarsių ir dvibalsių klaidos, jų pakitimai tarmėse. Artikuliacinė priebalsių klasifikacija pagal tarimo būdą. Artikuliacinė priebalsių klasifikacija pagal tarimo vietą. Priebalsio /j/ artikuliacija, rašyba ir tarties ypatumai. Svetimos kilmės priebalsiai, jų atsiradimas, artikuliacinės ypatybės ir tarties klaidos. Priebalsių akomodacija, asimiliacija ir jų kilmė. Asimiliacija ir rašyba. Žodžio galo dėsniai. Skaityti daugiau
......