Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Lietuvių kalba>Lietuvių kalbos pristatymai

Lietuvių kalbos pristatymai (20 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Advokatė

  PowerPoint pristatymas. Mano svajonių profesija. Tikslai. Advokatas. Kodėl noriu būti advokate. Advokato savybės. Advokato teisės. Advokato pareigos. Pripažinimas advokatu. Darbo aplinka. Darbo priemonės. Išvados.
  Lietuvių kalba, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-03-27
 • Algirdas Julius Greimas

  PowerPoint pristatymas. Algirdas Julius Greimas. Gyvenimas ir darbai. Semiotika.
  Lietuvių kalba, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-06-12
 • Antikos ir šių dienų teatras

  PowerPoint pristatymas. Teatras. Teatro dramos rūšys. Kaukės. Antikos teatras . Šių dienų teatras. Lietuvos teatro aktoriai. Saulius Balandis. Vytautas Rašimas. Larisa Kalpokaitė. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (6).
  Lietuvių kalba, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-01-13
 • Asmenvardžių ir vietovardžių vartosena lietuvių kalboje

  PowerPoint pristatymas. Tas pats asmenvardis skirtingose kalbose kitoks. Prievardžiai verčiami ir rašomi didžiąja. Tradicija. Galimi variantai. Adaptuota. Jei žodžio galas nekirčiuotas. Jei žodžio galas kirčiuotas. Jei susideda iš kelių žodžių. Moterų vardai ir pavardės. Autentiška. Baigiasi netariamu garsu: balse e ar priebalse. Kai baigiasi kamieno balsiu (išskyrus a) ar dvibalsiu. Kai baigias kaitomo vardo galūnės balsiu.
  Lietuvių kalba, pristatymas(14 skaidrių)
  2008-03-13
 • Bendrosios kirčiavimo taisyklės ir jų taikymas

  PowerPoint pristatymas. Kirčiavimo pagrindai. Trumpas kirčiuotas skiemuo yra tas, kurio pagrindą sudaro trumpasis balsis. ILGAS kirčiuotas skiemuo yra tas, kurio pagrindą sudaro ilgasis balsis, dvibalsis ar mišrusis dvigarsis. Žodžio galo kirčiavimo taisyklė. Pavyzdžiai. Priešpaskutinis skiemuo. Priešpaskutinio skiemens dėsnis. Priešpaskutinio skiemens dėsnio schema. Kirčiuotės. Visi linksniuojami žodžiai skirstomi į keturias kirčiuotes. Pirmoji kirčiuotė. Vienaskaita. Daugiskaita. Dažniau vartojamų lietuviškų kirčiuotų priesagų vediniai. Dažniau vartojamų lietuviškų nekirčiuotų priesagų vediniai. Dažniau vartojamų tarptautinių žodžių baigmenys. Vietovardžiai. Antroji kirčiuotė. Vienaskaita. Daugiskaita. Dažniau vartojamų lietuviškų priesagų vediniai. Dažniau vartojami žodžiai su tarptautiniais baigmenimis. Vietovardžiai. Trečioji kirčiuotė. Dviskiemenių kaitomų žodžių kirčiavimas. 3ª. 3b. Kai kurių dažniau vartojamų lietuviškų priesagų vediniai. Vietovardžiai. Ketvirtoji kirčiuotė. Vietovardžiai. Terminų kirčiavimas. Vyriškoji giminė vienaskaita. Vyriškoji giminė daugiskaita.
  Lietuvių kalba, pristatymas(45 skaidrės)
  2010-11-10
 • Dvigubi pavadinimai

  PowerPoint pristatymas. Specialybės kalbos pranešimas. Tiesioginės reikšmės pavadinimai. Su asmenvardžiais. Bendriniais skiriamosios reikšmės žodžiais. Dvigubi pavadinimai. Dvigubų pavadinimų rašymas. Dvigubų pavadinimų vartojimas.
  Lietuvių kalba, pristatymas(12 skaidrių)
  2012-01-04
 • Interpretacija

  PowerPoint pristatymas. Kas tai yra interpretacija? Metodai. Pirmas etapas. Pasirengimas interpretacijai. Antras etapas. Viso teksto apžvalga. Trečias etapas. Ketvirtas etapas: Visumos aptarimas. Penktas etapas: Interpretacijos plano sudarymas. Šeštas etapas: Rišlaus teksto rašymas. Bendrieji reikalavimai. Interpretuojamo kūrinio elementai. Kūrinio, ištraukos pavadinimas. Tema. Raktiniai žodžiai. Kompozicija. Veikėjai. Siužetas, fabula. Problema. Pasakotojo laikysena. Personažų paveikslai. Personažų santykiai. Kūrinio laikas. Kūrinio erdvė. Kontekstas. Kūrinio kalba.
  Lietuvių kalba, pristatymas(29 skaidrės)
  2007-02-05
 • Ką ir kaip mes rašome

  PowerPoint pristatymas. Rašymas. Santrauka. Rašinys. Referatas. Referato rašymas. Korektūros ženklai.
  Lietuvių kalba, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-04-06
 • Ką ir kaip rašome

  PowerPoint pristatymas. Rašymas. Santrauka. Svarbiausias santraukos bruožas. Rašinys. Referatas. Referato rašymas. Korektūros ženklai.
  Lietuvių kalba, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-05-31
 • Kaip aš įsivaizduoju Lukiškių aikštę

  Lukiškių aikštės pertvarkymas. Kaip, mano nuomone, turėtų atrodyti Lukiškių aikštė.
  Lietuvių kalba, pristatymas(2 puslapiai)
  2007-04-02
 • Kalbotyra (10)

  PowerPoint pristatymas. Lietuvių kalba priešrašytiniu laikotarpiu ir senųjų raštų kalba. Lietuvių kalbos formavimasis. Senieji lietuvių rašybos ypatumai. Lietuviško rašto atsiradimas. Lietuviškų knygų atsiradimas. Lietuvos rašomoji kalba. Tai įdomu!
  Lietuvių kalba, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-05-25
 • Kuri kalba turi būti gimtoji lietuvių emigrantų vaikams? (2)

  Lietuvių kalbos kalėjimo tema. Kuri kalba turi būti gimtoji lietuvių emigrantų vaikams? Argumentuokite.
  Lietuvių kalba, pristatymas(2 puslapiai)
  2011-02-02
 • Lietuvių kalba (9)

  PowerPoint pristatymas. Lietuvių kalba. Istorija. Abėcėlė. Kirčiavimas. Linksniai. Giminės. Skaičius. Įvardžiuotinės formos. Laipsniavimas. Veiksmažodžio formų gausumas. Žodžio vieta sakinyje. Tarmės.
  Lietuvių kalba, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-01-18
 • Lietuvių kalba Lietuvos Respublikoje (LR)

  PowerPoint pristatymas. Lietuva po I (pirmojo) pasaulinio karo. Susirūpinta suaugusiųjų švietimu. Naujoji kalbininkų karta. Antanas Salys. Petras Jonikas. Juozas Balčikonis. Janis Endzelynas. Jurgis Gerulis.
  Lietuvių kalba, pristatymas(9 skaidrės)
  2010-01-29
 • Lietuvių kalbos žodžių darybos klaidos

  PowerPoint pristatymas. Žodžių daryba. Žodžių darybos tipai. Darybos tipas. Priesagų vediniai. Priesagų klaidos. Kitos priesagų vartojimo klaidos. Priesagų reikšmės. Priesagos –ėjas, -tojas nevartojamos. Kitos priesagų klaidos. Priesaga – ietis.
  Lietuvių kalba, pristatymas(10 skaidrių)
  2010-03-22
 • Lietuvos Respublika

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos Respublika. Lietuvos politinė sistema. Administracinis suskirstymas. Lietuvos geografija. Lietuvos ekonomika. Lietuvos demografija. Nedarbo lygis Lietuvoje. Užsienio prekyba. Investicijos į Lietuvą. Įdomūs faktai.
  Lietuvių kalba, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-05-02
 • Meninės raiškos priemonės

  PowerPoint pristatymas. Meninės raiškos priemonės. Aliteracija. Epitetas. Onomatopėja. Deminutyvai. Sinonimai. Antonimai. Palyginimas. Sinekdocha. Personifikacija. Metonimija. Retorinis kreipinys. Retorinis sušukimas. Litotė. Inversija. Metafora. Hiperbolė. Antonomazija. Barbarizmai. Anafora. Darbas iliustruotas piešinukais (19).
  Lietuvių kalba, pristatymas(20 skaidrių)
  2011-06-13
 • Pagrindinės lietuvių kalbos taisyklės

  PowerPoint pristatymas. Įsidėmėk. Daiktavardžių ir būdvardžių rašyba. Veiksmažodžių galūnių rašyba. Prieveiksmis. Fonetika. Reikšminės žodžio dalys. Skyryba. Dialogo skyryba.
  Lietuvių kalba, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-02-12
 • Sakytinė kalba

  PowerPoint pristatymas. Privatus ir viešasis kalbėjimas. Monologinis ir dialoginis kalbėjimas. Monologinės kalbos. Informacinės viešosios kalbos. Įtikinimo viešosios kalbos. Proginės viešosios kalbos. Kalbos sakymo ir klausymo procesas. Kalbos sakymas. Kalbos klausymasis ir vertinimas. Dialoginė kalba. Pokalbiai, diskusijos, interviu. Dialogo raiškos ypatumai.
  Lietuvių kalba, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-01-21
 • Senųjų raštų kalbos ypatumai pagal Joną Bretkūną

  PowerPoint pristatymas. Jonas Bretkūnas. "Postilė". Bretkūno biblijos vertimas.
  Lietuvių kalba, pristatymas(24 skaidrės)
  2007-03-16
Puslapyje rodyti po