Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Lietuvių kalba

Lietuvių kalba (1346 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Smurtas žiniasklaidoje (3)

  Lietuviu kalbos kalbėjimo įskaitai paruoštas darbas. Didelis smurto žiniasklaidoje paplitimas skatina globalią agresyvią subkultūrą. Žiniasklaida rodydama smurto vaizdus daro neigiama įtaką vaikams bei jaunimui.
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2009-04-16
 • Spaudimas lietuvių kalbai, esančiai kitų kalbų apsuptyje, didžiulis – tiek iš vidaus, mūsų pačių, tiek iš išorės, ir jis vis stiprės

  Lietuvių kalbos rašinys. Lietuvių kalbos kalbėjimo įskaitos potemė - Kultūra: Rita Miliūnaitė teigia: "Spaudimas lietuvių kalbai, esančiai kitų kalbų apsuptyje, didžiulis – tiek iš vidaus, mūsų pačių, tiek iš išorės, ir jis vis stiprės". Ar pritartumėte šiai minčiai? Argumentuokite savo požiūrį konkrečiais pavyzdžiais. Spaudimas lietuvių kalbai, esančiai kitų kalbų apsuptyje, didžiulis – tiek iš vidaus, mūsų pačių, tiek iš išorės, ir jis vis stiprės
  Lietuvių kalba, rašinys(2 puslapiai)
  2011-05-18
 • Spaudimas lietuvių kalbai, esančiai kitų kalbų apsuptyje, didžiulis – tiek iš vidaus, mūsų pačių, tiek iš išorės, ir jis vis stiprės (2)

  Lietuvių kalbos rašinys. Lietuvių kalbos įskaitos potemė: 14. Rita Miliūnaitė teigia: "Spaudimas lietuvių kalbai, esančiai kitų kalbų apsuptyje, didžiulis – tiek iš vidaus, mūsų pačių, tiek iš išorės, ir jis vis stiprės". Ar pritartumėte šiai minčiai? Argumentuokite savo požiūrį konkrečiais pavyzdžiais.
  Lietuvių kalba, rašinys(2 puslapiai)
  2011-10-27
 • Spaudos atgavimo 100-metis Lietuvoje

  Brangiausias tautos turtas – kalba. Kalba aprėpia viską. Žodžio galia. Spaudos draudimo metai ir knygnešiai. Jurgis Bielinis. Kazys Ūdra. Juozas Angrabaitis. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvių kalba, namų darbas(2 puslapiai)
  2005-11-07
 • Spaudos draudimo laikais lietuvių kalbą gelbėjo knygnešiai ir mamos "vargo mokykla". Kas tęs šią misiją globalizacijos eroje?

  Lietuvių kalbos rašinys. Lietuvių kalbos (gimtosios) įskaitos potemė: Spaudos draudimo laikais lietuvių kalbą gelbėjo knygnešiai ir mamos "vargo mokykla". Kas tęs šią misiją globalizacijos eroje?
  Lietuvių kalba, rašinys(3 puslapiai)
  2010-09-28
 • Specialybės terminai ir netaisyklingų sakinių taisymas

  Specialybės terminų kirčiavimas. 30 žodžių: sukirčiuotas vardininko linksnis, vietininko linksnis ir daugiskaitos galininko linksnis. Netaisyklingų specialybės sakinių taisymas. Lentelė: Neteisingas sakinys. Šaltinis. Pataisytas sakinys.
  Lietuvių kalba, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-01-12
 • Sportas

  Lietuvių kalbos rašinys apie sportą. Įvadas. Apie tobulumą. Kas man yra stalo tenisas? Nusivylimo kartėlis. Išgyvenimai žaidžiant.
  Lietuvių kalba, rašinys(6 puslapiai)
  2006-05-01
 • Sraigė su beisbolo lazda

  Esė tema "Sraigė su beisbolo lazda". Nagrinėjami klausimai: XXI amžiaus žmonija - "pilka masė"? Stereotipai ir kaip jų atsikratyti. Kaip tapti sraige su beisbolo lazda - nestereotipiniu padaru?
  Lietuvių kalba, esė(1 puslapis)
  2009-12-07
 • Stereotipai (2)

  Lietuvių kalbos rašinys. Įvaizdis ir vaizdas. Stereotipai ir jų įtaką visuomenei.
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2008-03-02
 • Stiliaus priemonės

  Stiliaus priemonės. Kalbos priemonių konkurencija. Variantai. Sinonimai. Sąvoka ir skirstymas. Leksiniai sinonimai. Frazeologiniai sinonimai. Darybiniai sinonimai. Morfologiniai sinonimai. Laikų sinonimika. Nuosakų sinonimika. Asmenų sinonimika. Sintaksiniai sinonimai. Žodžių junginių sinonimika. Sakinių sinonimika. Vientisinių sakinių sinonimika. Sudėtinių sakinių sinonimika. Sudėtinių ir vientisinių sakinių sinonimika.
  Lietuvių kalba, konspektas(9 puslapiai)
  2008-01-19
 • Stilistika

  Buitinis stilius. Meninis stilius. Publicistinis stilius. Mokslinis stilius. Administracinis stilius. Antonimai. Sinonimai. Frazeologizmai. Metafora. Metaforinis epitetas. Alegorija. Mįslės, sentencijos, aforizmai. Parabolė. Katachrezė. Oksimoronas. Metonimija. Sinekdocha. Emfazė. Onomatopėja. Antonomazija. Perifrazė. Hiperbolė. Litotė. Ironija. Anafora. Epifora. Diafora. Antanaklazė. Simploka. Anadiplozė. Įrėminimas. Poliptotonas. Paronomazija. Parechezė. Etimologinė figūra. Korekcija. Laipsniavimas. Polisindetonas. Akumuliacija. Amplifikacija. Periodas. Trumpinimo figūros. Elipsė. Adjunkcija. Asindetonas. Nutylėjimas. Antitezė. Chiazmas. Parceliacija. Segmentacija. Pridūrimas. Retorinis kreipinys. Apostrofa. Dubitacija. Eksklamacija. Kas yra stilius? Asmenybės ir funkcinio stiliaus vartojimo sąveika.
  Lietuvių kalba, špera(12 puslapių)
  2006-12-30
 • Stilistika (2)

  Kalbos priemonių konkurencija. Variantai. Sinonimų sąvoka ir skirstymas. Semantiniai ir stilistiniai sinonimai, jų skirtybės. Frazeologiniai sinonimai. Sinonimų funkcijos ir vartojimas. Morfologinių sinonimų samprata. Laikų sinonimika. Dabarties veiksmo reikšmė. Nuosakų sinonimika. Pirmojo asmens reikšmė. Antrojo asmens reikšmė. Sintaksinių sinonimų sąvoka, požymiai, tipai. Žodžių junginių sinonimika. Sakinių sinonimika. Tiesioginiai, skatinamieji ir klausiamieji sakiniai. Teigiamieji ir neigiamieji sakiniai. Sudėtinių ir vientisinių sakinių sinonimika.
  Lietuvių kalba, konspektas(6 puslapiai)
  2009-04-01
 • Stilistika (3)

  Stilistikos objektas. Stilistika ir kiti kalbos mokslai. Objektas. Ryšys su kt.mokslais. Stilistika ir morfologija. Stiliaus samprata. Stilistikos šakos ir skyriai. Aprašomoji stilistika. Funkcinė stilistika. Diachroninė stilistika. Stilistiniai atspalviai ir stilistinė reikšmė. Stilių normos. Stilių sąveika. Bendroji stiliaus kultūra. Funkcinio stiliaus apibrėžtis, svarbiausi skyrimo kriterijai. Publicistinio stiliaus apibrėžtis, kalbos funkcijos. Publicistinio stiliaus diferenciacija. Publicistinio stiliaus morfologinės ypatybės. Publicistinio stiliaus sintaksinės ypatybės. Mokslinio stiliaus intertekstualumas. Buitinio šnekamojo stiliaus bendroji charakteristika, stilizavimas. Meninio stiliaus ypatybės.
  Lietuvių kalba, konspektas(12 puslapių)
  2009-11-17
 • Stilių kultūra

  Stilių kultūra. Bendroji stiliaus kultūra. Stiliaus kultūra – minties kultūra.
  Lietuvių kalba, konspektas(9 puslapiai)
  2006-10-31
 • Straipsnio analizė: "Dviguba pilietybė - dviguba nauda"

  "Lietuvos ryto" straipsnio "Dviguba pilietybė – dviguba nauda" stilistinė analizė. Įrodoma, kad straipsnis — publicistinis, aptariami jo bruožai.
  Lietuvių kalba, namų darbas(2 puslapiai)
  2009-05-29
 • Straipsnio recenzija: "Myli Nemyli arba ko apie meilę nepapasakos ramunės"

  Straipsnio iš žurnalo "LUX" recenzija. Myli Nemyli arba ko apie meilę nepapasakos ramunės.
  Lietuvių kalba, recenzija(1 puslapis)
  2008-01-13
 • Su kokiu rašytoju norėčiau pasikalbėti apie jo kūrinį?

  Lietuvių kalbos rašinys. Su kokiu rašytoju norėčiau pasikalbėti apie jo kūrinį. Ričardas Pagojus knyga "Meilės pamokos".
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2010-11-16
 • Sunkiausia - įveikti save

  Lietuvių kalbos rašinys. Išorinis linksmumas. Vidinis susiskaldymas.
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2007-09-22
 • Suprasti kitą žmogų — suprasti save

  Lietuvių kalbos rašinys. Suprasti kitą žmogų — suprasti save. Nutraukti nemalonius santykius – lengviausia, tačiau ar iš tiesų geriausia?
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2010-05-05
 • Sutikau save keturiasdešimtmetį

  Lietuvių kalbos rašinys. "Sutikau save keturiasdešimtmetį.". Suaugęs "aš". Mano ateitis.
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2008-01-23
Puslapyje rodyti po