Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Lietuvių kalba

Lietuvių kalba (1346 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • E. de Amičis "Širdis". Išgirskim širdies balsą

  Rašinys apie Edmondo de Amičio apysaką "Širdis". Apysakoje didelis dėmesys XIX amžiaus Italijos gyventojams. O kas dedasi dabar? Kiekvienas žmogus turi stengtis dalyti savo meilę ir šilumą. Iš apysakos galima pasimokyti pagarbos.
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2008-04-30
 • Egzaminai

  Diskusinis rašinys "Belaukiant egzaminų". Egzaminai. Egzaminų baimė.
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2007-06-03
 • Ekologija (18)

  Lietuvių kalbos rašinys. Ekologija. Žmogus ir gamta.
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2007-02-21
 • Ekologija ir mes

  Lietuvių kalbos rašinys. Ekologija ir mes. Ekologija ir mada. Ekologijos sąvoka.
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2010-06-11
 • Ekstremaliausias įvykis mano gyvenime

  Lietuvių kalbos rašinys: Ekstremaliausias įvykis mano gyvenime. Ar mano gyvenime buvo įvykis kurį galėčiau pavadinti ekstremaliausiu mano gyvenime? Joninių išvakarės. Paparčio žiedo paieškos.
  Lietuvių kalba, rašinys(2 puslapiai)
  2010-12-28
 • Elgesio kultūra internete

  Samprotaujamojo tipo rašinys lietuvių kalba. Nori būti "kietas"? Būk kultūringas!
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2009-06-05
 • Elgesio kultūra internete (2)

  Lietuvių kalbos rašinys. Straipsnis apie elgesio kultūrą internete. Elgesio kultūra internete. Ar visi žmonės internetą naudoja tik geriems darbams?
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2010-08-02
 • Emigracija - Tėvynės išdavimas

  Lietuvių kalbos samprotaujamasis rašinys. Ar galima teigti, kad emigracija – tai Tėvynės išdavimas, jei dauguma Tėvynės užsienyje nepamiršta?
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2009-03-31
 • Emigracija - Tėvynės išdavimas (2)

  Lietuvių kalbos samprotaujamasis rašinys. Ar galima vadinti žmogų tėvynės išdaviku, jeigu jis gimtinę palieka ieškodamas geresnio gyvenimo?
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2010-04-19
 • Emigracija - Tėvynės išdavimas (3)

  Lietuvių kalbos samprotaujamasis rašinys. Ar galima teigti, kad emigracija – tai Tėvynės išdavimas?
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2010-07-22
 • Emigracija — mūsų tautos nelaimė

  Lietuvių kalbos rašinys. Emigracija — mūsų tautos nelaimė. Emigracija. Emigracija jaunų žmonių tarpe. Emigracija yra labai sunkiai išvengiamas procesas.
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2009-11-05
 • Emigracija (2)

  Lietuvių kalbos rašinys "Čia mums gyventi gera!".
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2007-10-10
 • Emigracija. Ar tai gėris?

  Lietuvių kalbos rašinys. Emigracijos problemos. Protų nutekėjimas.
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2009-05-21
 • Emigruoti ar likti Lietuvoje?

  Samprotaujamasis rašinys emigracijos tema.
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2008-03-20
 • Esu pats savo laimės kalvis

  Lietuvių kalbos rašinys apie laimę.
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2007-09-13
 • Europos žmogaus vertybės

  Lietuvių kalbos rašinys apie europiečių vertybes.
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2005-02-25
 • Eurovizija

  Rašinys apie 2006 metų Lietuvos Eurovizijos atranką "Dar viena galimybė sužibėti...".
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2006-04-06
 • Filmo recenzija: "Modigliani"

  Filmo apie dailininką Modiljani recenzija lietuvių kalba. Mick Davis filmas apie Amadeo Modigliani (Amadėjas Modiljanis).
  Lietuvių kalba, rašinys(2 puslapiai)
  2010-06-02
 • Fonetika

  Fonetika. Artikuliacinė fonetika. Akustinė fonetika. Fonologija. Ortoepija. Fonetikos mokslo dalių ryšys. Artikuliacinė balsių klasifikacija. Eilė. Pakilimas. Lūpų veikla. Trukmė ir įtempimas. Akustinė balsių klasifikacija. Tembro aukštis. Spektro sklaida. Bemoliškumas. Trukmė ir įtempimas. Balsių rašyba. Aukštutinio pakilimo balsiai. Žemutinio pakilimo balsiai. Vidutinio pakilimo balsiai. Balsių vartojimas. Priešakinės ir užpakalinės eilės balsiai. Žemutinio, vidutinio, aukštumo pakilimo balsiai. Fonemų priešprieša. Diferenciniai požymiai. Balsinių fonemų variantai. Kombinaciniai variantai. Poziciniai Balsių tarties klaidos. Kirčiuotų trumpųjų – neįtemptųjų balsių ilginimas. Nekirčiuotų ilgųjų – įtemptųjų balsių trumpinimas. Vid. pakilimo balsių dvibalsinimas. Artikuliacinė priebalsių klasifikacija. Oro skverbimosi būdas. Sprogstamieji priebalsiai Pučiamieji priebalsiai Artikuliacijos vieta. Balso stygų veikla. Palatališkumas (minkštumas). Priebalsių. Duslieji ir skardieji priebalsiai. Dviejų vienodų priebalsių sandūra. Priebalsių vartojimas. Žodžio viduje Žodžio gale. Priebalsinių fonemų sistema. Fonemų priešprieša. Diferenciniai požymiai. Priebalsinių fonemų variantai. Kombinaciniai variantai, kuriuos lemia: Lūpinimas. Minkštumo laipsnis. Priebalsių tarties klaidos. Kombinaciniai variantai, kuriuos lemia: Lūpinimas. Minkštumo laipsnis. Dvigarsių sandara Grynieji balsiniai. Mišrieji dvigarsiai Dėmenų sąlydis. Dvigarsių rašyba. Priebalsiniai dvigarsiai(afrikatos). Mišrieji dvigarsiai. Dvigarsių vartojimas. Dvibalsiai. Mišrieji dvigarsiai. Dvigarsių fonologinis savarankiškumas. Priebalsiniai dvigarsiai(afrikatos). Sutaptiniai dvibalsiai. Sudėtiniai dvigarsiai. Mišrieji dvigarsiai. Dvigarsių variantai. Dvibalsiai ir mišrieji dvigarsiai. Žodžio pradžios ir galo dėsniai. Garsų pridėjimas žodžio pradžioje. Duslieji priebalsiai žodžio gale. Kietieji priebalsiai žodžio gale. Dviejų tokių pat garsų sandūra.tapatūs priebalsiai. Du gretimi balsiai. Dviejų, kad ir nevienodų balsių sandūra vadinama sambalsiu, arba hiatu. Skiemuo. Skiemens pagrindas. Atvirieji skiemenys. Kalbos padargų raumenų įtampos teorija. Žodžių kėlimas raštu. Fonetiniai požymiai. Žymėjimas. Fonologinis vaidmuo. Proklitikai ir enklitikai. Tarties klaidos. Priegaidė.
  Lietuvių kalba, špera(17 puslapių)
  2008-02-25
 • Fonetika ir fonologija

  Fonetikos ir fonologijos konspektas. Fonetika. Fonetikos objektas. Fonemos ir garso santykis. Fonetikos aspektai. Rašto sistemos. Transkripcija. Garsų požymiai. Savi ir svetimi garsai. Garsų tyrimo metodai. Du eksperimentinės fonetikos aspektai. Ortoepija. Kalbos padargai. Garsų klasifikacija. Vokalizmas. Garsų jungimo požymiai. Atsakymai į svarbiausius klausimus. Fonetikos objektas. Fonologinis, akustinis, artikuliacinis fonetikos aspektai. Ortoepija. Tartis ir fonetika. Tarties normų pažeidimo priežastys. Tarties klaidų tipai. Kalbos garsai, fonemos, prozodiniai elementai, garso ir raidės santykis. Kalbos padargai ir jų veiksmai. Garso tarimo fazės, jų ypatybės rišlioje kalboje. Liežuvio šaknies atitraukimas prie ryklės sienelės), garsų priešakėjimas, aspiracija (prikvėpimas). Balso stygų darbas. Priebalsių skardumas – duslumas. Šių ypatybių fonologinis vaidmuo. Garsų artikuliacija, jos tyrimo metodai. Svarbiausios akustinės garsų ypatybės, jų tyrimo metodai. Labializacija, palatalizacija, priešakėjimas, nazalizacija, jų artikuliacinė bazė ir akustinė prigimtis bei poveikis garsams. Garsų klasifikacija, jos principai ir tipai. Pagrindinės garsų klasės – balsiai ir priebalsiai. Jų funkcijos, artikuliacinės bei akustinės savybės. Balsinių fonemų inventorius ir svarbesni jų variantai. Sintagminės ir akustinės balsių savybės. Labializacijos poveikis balsių tembrui. Dvigarsiai ir dvibalsiai, jų sąvoka, inventorius ir fonologinė interpretacija. Priebalsiai, jų inventorius ir sintagminės klasės. Skiemuo, jo sąvoka, ribos ir tipai. Fonologinis ir fonetinis skiemuo. Kirtis ir priegaidės. Jų fonologinė reikšmė. Artikuliacinės ir akustinės savybės. Intonacija, jos vaidmuo ir tipai. Frazės kirtis (loginis). Svarbesnės intonacijos klaidos. Artikuliacinė balsių klasifikacija. Ilgieji ir trumpieji balsiai, jų fonologinis vaidmuo, skiriamieji požymiai ir būdingos tarties klaidos. Nemotyvuotas ir motyvuotas balsių ilgumas. Motyvuoto balsių ilginimo taisyklės ir išimtys. Balsių tarties klaidos ir jų priežastys. Dvigarsių, dvibalsių klasifikacija bei svarbesnės artikulicinės ir akustinės savybės. Būdingesnės dvigarsių ir dvibalsių klaidos, jų pakitimai tarmėse. Artikuliacinė priebalsių klasifikacija pagal tarimo būdą. Artikuliacinė priebalsių klasifikacija pagal tarimo vietą. Priebalsio /j/ artikuliacija, rašyba ir tarties ypatumai. Svetimos kilmės priebalsiai, jų atsiradimas, artikuliacinės ypatybės ir tarties klaidos. Priebalsių akomodacija, asimiliacija ir jų kilmė. Asimiliacija ir rašyba. Žodžio galo dėsniai.
  Lietuvių kalba, konspektas(15 puslapių)
  2009-05-20
Puslapyje rodyti po